http://muzeumcieszyn.pl
Advokátní kanceláře Hajduk a partneři
http://www.hajduk.cz
Arkadia
http://www.arkadia.cieszyn.pl/
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
http://www.bs.cieszyn.pl/
Cieszyńskie tramwaje
http://www.tramwaje.muzeumcieszyn.pl/
Głos Ziemi Cieszyńskiej
http://www.gzc.cieszyn.pl/
Koleje ¦l±ska Cieszyńskiego
http://kolejcieszyn.pl/
Ksi±żnica Cieszyńska
http://www.kc-cieszyn.pl/
Muzeum Těąínska
http://www.muzeumct.cz/
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
http://www.zamek-pszczyna.pl/
Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich
http://www.muzeumkossak.pl/
Paté Media
http://www.pate.pl/
Ustronianka
http://www.ustronianka.com.pl/
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej
http://wsb.edu.pl/index.php?idg=wc
Zofia Kossak
http://www.zofiakossak.pl/
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wi¶le
http://muzeumwisla.pl/

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko