http://muzeumcieszyn.pl
Mapa serwisu

baza ikonograficzna dziaaczy lska Cieszyskiego

baza ikonograficzna dziaaczy lska Cieszyskiego

Dziay

Dzia

Edukacja

Edukacja

Pozostae

Projekty

Projekty realizowane

Rne

Inne

warsztaty muzealne

Warsztaty muzealne

Wystawy

archiwum wystaw

Ekspozycja staa

Wystawy czasowe Muzeum Tnska

Zamwienia publiczne

Zamwienia publiczne

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko