http://muzeumcieszyn.pl
Mapa serwisu

baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

Działy

Dział

Edukacja

Edukacja

Pozostałe

Projekty

Projekty realizowane

Różne

Inne

warsztaty muzealne

Warsztaty muzealne

Wystawy

archiwum wystaw

Ekspozycja stała

Galeria wystaw czasowych

Wystawy czasowe Muzeum Těšínska

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko