http://muzeumcieszyn.pl
PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920 Drukuj Email

 Wystawa czynna od 06.05.2022 do 16.08.2022, Sala Rzymska Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Slezská univerzita v Opavě zapraszają na wystawę PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920, powstałą w ramach projektu Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński 1920-2021, realizowanego przez Slezskou univerzitu v Opavě oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, a finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278. Kuratorem wystawy jest dr Tomáš Rusek. Konsultantem był Daniel Korbel. Jan Paweł Borowski, po dokonaniu kwerendy zbiorów muzealnych, wzbogacił treść wystawy eksponatami ze zbiorów Muzeum. Pomiędzy nimi pojawiły się mapy, ulotki, pieczątki komitetów plebiscytowych czy wreszcie pochodzące z kolekcji Macieja Dembinioka znaczki pocztowe z okresu plebiscytu. Wystawa prezentuje bardzo bogaty, a w dużej mierze dotychczas nieopracowany i niepublikowany materiał ikonograficzny, w tym fotografie członków kontyngentu wojsk alianckich czy też polskich i czechosłowackich tajnych organizacji paramilitarnych. Przedstawia jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziałów historii Śląska Cieszyńskiego – okres plebiscytowy, w którym ludność cywilna włączyła się w rozwiązanie konfliktu granicznego. I mimo że ważyły się losy granicy polsko-czechosłowackiej, uczestnikami sporu - oprócz Polaków i Czechów – byli też Niemcy i ślązakowcy. Zaspokojenie roszczeń tych czterech grup było absolutnie niemożliwe, ich interesy się nawzajem wykluczały, dlatego też doszło w końcu do arbitrażu i w efekcie do podziału Śląska Cieszyńskiego, którego przebieg mógł satysfakcjonować jedynie stronę czechosłowacką.

Wystawa jest w całości dwujęzyczna, polsko-czeska. Prezentowana będzie w Sali Rzymskiej do 28 sierpnia.

Jako zaproszenie do przestudiowania jej treści, która polecamy obejrzenie zapisu jej otwarcia – z udziałem dyrektorki Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Ireny French, oraz kuratora wystawy, dra Tomáša Ruska. Materiał przygotował Krystian Firla.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D1J8BoN-Q8s

W czasie Nocy Muzeów, 20 maja o godz. 21.00 w Sali Rzymskiej odbędzie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie (w języku czeskim).

Zapraszamy!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko