http://muzeumcieszyn.pl
Informacja Drukuj Email

 Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI NASZEGO KOLEGI I PRZYJACIELA, WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, KUSTOSZA DZIAŁU FOTOGRAFII MGRA MARIUSZA MAKOWSKIEGO

PRACOWNICY MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO


MARIUSZ  MAKOWSKI


Urodził się 18 sierpnia 1958 roku w Katowicach, studia ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Od 1980 związany z Muzeum w Cieszynie / Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie jako starszy kustosz muzealny pełnił funkcję kierownika Działu Naukowo-Oświatowego, później kierownika Działu Fotografii.  Na jego dorobek składają się liczne publikacje, był autorem około  setki wystaw,  gościem  i  prelegentem  wielu  konferencji, jednym  z  pomysłodawców i twórców imprez kulturalnych, m.in. Szlaku Kwitnącej Magnolii.


Zmarł 26 lutego 2019 roku.

 
następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko