http://muzeumcieszyn.pl
Informacja Drukuj Email

Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Cieszyńskiego i jego oddziałów na czas epidemii COVID-19 

Zasady zwiedzania Muzeum i jego oddziałów:  
1.    Zakupienie biletu wstępu do Muzeum jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.
2.    Wstęp do Muzeum możliwy jest tylko z zasłonięciem ust oraz nosa maseczką, przyłbicą itp., po zdezynfekowaniu rąk oraz z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m; zastrzega się prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
3.    Ze względów bezpieczeństwa wnętrza Muzeum będą wietrzone i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.
4.    Na ekspozycji muzealnej zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
5.    Podczas zwiedzania w Muzeum obowiązuje zakaz dotykania eksponatów, gablot, przekraczania barierek, siadania na zabytkowych meblach itd.
6.    Przewodnik muzealny koordynuje przebieg zwiedzania; podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności:
- zmiany trasy zwiedzania,
- zamknięcia części ekspozycji,
- wyproszenia z ekspozycji osób nieprzestrzegających regulaminu zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów.
7.    Wcześniejsza rezerwacja gwarantuje zwiedzanie Muzeum w wybranym terminie. Bilety należy zakupić do 5 minut przed planowanym zwiedzaniem. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
8.    W placówkach Muzeum Śląska Cieszyńskiego obowiązuje ograniczona liczba osób zwiedzających:

Muzeum Śląska Cieszyńskiego:
Liczba zwiedzających nie może przekroczyć 10 osób.

Wejścia na ekspozycję stałą od wtorku do niedzieli godzina 10.00, 12.00,14.00

Oddziały Muzeum Śląska Cieszyńskiego:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle,
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie,
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
Liczba zwiedzających zgodnie z decyzją kierowników oddziałów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko