http://muzeumcieszyn.pl
Słowianie w Piekiełku. Zabytki archeologiczne z grodziska w Między¶wieciu Drukuj Email

 Wystawa czynna w Muzeum i. Gustawa Morcinka w Skoczowie od 16.06.2017 do 23.07.2017

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko