http://muzeumcieszyn.pl
Jerzy Fober rzeĽba Drukuj Email

 Wystawa czynna od 11.01.2017 do 26.02.2017 Galeria Wystaw Czasowych

Serdecznie zapraszamy na wystawę w Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego.

Jerzy Fober urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1979 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stanisława Kulona. Studia ukończył w 1984 roku otrzymuj±c wyróżnienie za pracę dyplomow± „Złożenie do grobu”. W 1982 roku, jeszcze na studiach wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podle¶nym założył grupę artystyczn± „...kim jeste¶” i do 1990 roku brał udział w jej wystawach. W latach 1985, 87, 91, 99 i 2004 był stypendyst± Ministerstwa Kultury. W roku 1992 został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeĽby religijnej. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach gdzie kieruje Katedr± RzeĽby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeĽby, najpierw na kierunku Grafiki a obecnie na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko