http://muzeumcieszyn.pl
Artystyczne zbiory z archiwum hrabiów Saint-Genois a'Anneaucourt Drukuj Email

 Wystawa czynna od 6.10.2016 do 06.11.2016 Sala Rzymska

W 2005 roku Gmina Jaworze wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymały w formie depozytu cenne archiwum hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza. Obejmuje ono 90 jednostek archiwalnych (8.200 stron), gromadzących dokumenty genealogiczne, majątkowe,  prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin spokrewnionych.

Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII wieku znaleźć się w Jaworzu.  Po sprzedaży Jaworza w 1906 roku przewiezione zostało do Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków rodu w linii żeńskiej. Na powrót scalone, decyzją ich, zostało w 2005 roku przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu Muzeum.

W końcu 2015 roku Archiwum hrabiowskie wzbogaciło się o kolejny niezwykle cenny dar jednej z potomkiń rodu, tym razem złożony z eksponatów o charakterze artystycznym. Znajdują się wśród nich portrety członków rodu Saint-Genois, rysunki i akwarele oraz przedmioty rzemiosła artystycznego.

 Dar ten dał asumpt do zorganizowania niezwykłej wystawy prezentującej nowe nabytki oraz inne dzieła sztuki zachowane w Archiwum, ukazujące artystyczne zainteresowania hrabiowskiej rodziny. Na wystawie zaprezentowane zostaną w pierwszym rzędzie, wykonane różnymi technikami,  wizerunki członków rodu Saint-Genois od XVIII do XX w., stanowiące specyficzny zbiorowy portret tej arystokratycznej rodziny. Wśród darowanych eksponatów znalazł się niezwykle interesujący szkicownik zawierający akwarele i rysunki hrabiny Gabrieli Saint-Genois d’Anneaucourt z domu Solberg-Stolberg. Te pełne uroku biedermeierowskie miniatury ukazują życie codzienne w pałacach w Jaworzu i Paskowie, będąc swoistego rodzaju autoportretem tej zwyczajnej w gruncie rzeczy rodziny.

Wystawa wzbogacona została kilkunastoma szlacheckimi dyplomami i wizerunkami herbów o niezwykłych walorach artystycznych. Wskazywały one i określały status rodu i jego miejsce w strukturze społecznej. Dopełniają wystawę przedmioty rzemiosła artystycznego, jakimi na co dzień otaczała się hrabiowska rodzina, a wśród nich specjalnie wypożyczona XIX-wieczna srebrna zastawa toaletowa i rodowe koronki należące do Marii del Pilar Saint-Genois d’Anneaucourt.

Zgromadzone na tej wystawie eksponaty układają się w pasjonującą opowieść o tym, jak różnorodne i niekiedy zaskakujące były artystyczne zainteresowania tej niepospolitej hrabiowskiej rodziny.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko