http://muzeumcieszyn.pl
Więzi Drukuj Email

 Wystawa czynna od 09.03.2015 do 20.04.2016

O wystawie: Więzi.
Prace, które prezentuję, wybrałam spośród wielu, które powstały w wyniku dążenia do zrozumienia kim jestem jako córka, jako siostra, ale przede wszystkim jako ja sama.

Są pewnego rodzaju oczyszczeniem i uczeniem się akceptacji samotności, która z czasem stała się dla mnie źródłem twórczej inspiracji.

O autorze: Anna Irena Tomica urodzona 31 lipca 1992 roku w Cieszynie. Studentka 3go roku Grafiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Młoda artystka specjalizująca się w sztukach wizualnych tj. grafika artystyczna, artystyczna gra ka komputerowa, rysunek. Prace artystki wystawiane były min. w Anglii, USA, Niemczech, Chinach, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Rosji, Portugalii, Włoszech i Czechach

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko