http://muzeumcieszyn.pl
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2017 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników Muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17.00

29.11.2017 - Irena Prengel-Adamczyk, Zapach drewna i kadzidła − prezentacja wirtualnego zwiedzania drewnianych kościołów Śląska Cieszyńskiego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie realizuje od lutego 2017 r. projekt p.t. Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W projekcie zaplanowano m.in. konserwacje zabytku ze zbiorów muzealnych oraz digitalizację kościołów drewnianych leżących na Śląsku Cieszyńskim. W ramach Spotkań Szersznikowskich zostaną zaprezentowane zabytki, które oba muzea poddały konserwacji oraz odbędzie się pokaz wirtualnego zwiedzania kościołów i kaplic drewnianych.

Program Spotkania Szersznikowskiego:
- historia trzech skrzydeł Retabulum z Puńcowa – Irena Prengel-Adamczyk
- o konserwacji skrzydeł z Puńcowa - Katarzyna Mrowiec
- portret barona Jerzego Fryderyka Bees z Chrostiny i jego konserwacja 
- krótka historia drewnianych kościołów na Śląsku Cieszyńskim – Irena Prengel-Adamczyk
- prezentacja wirtualnego zwiedzania - Sławomir Szewieczek i Krystian Firla
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko