http://muzeumcieszyn.pl
Franciszek Świder i jego dzieło Drukuj Email

Wystawa czynna od 04.11.2011 do 04.12.2011

Wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin artysty

Malarz, rzeźbiarz i grafik akademicki Franciszek Świder należy do czołówki artystów  pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. Jego prace znajdują się w licznych instytucjach muzealnych, w prywatnych kolekcjach, zdobią miejsca publiczne. Wielostronny talent pozwolił mu na korzystanie w swojej twórczości z różnorodnych technik artystycznych.

Jego wrodzony talent ukształtowały studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie u Karola Homolacsa, Jakuba Bukowskiego i Henryka Uziembły oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u profesorów Jakuba Obrovskiego i Františka Šimona. Tematem jego prac są portrety osób mu bliskich, ale również przypadkowo napotkanych, pejzaże, obrazy dokumentujące zanikające tradycje i zakątki Śląska Cieszyńskiego, sceny rodzajowe i socjalne. Powrót do rodzinnej Karwiny z dyplomem akademickim oraz nowa sytuacja polityczna po II wojnie światowej zaważyły na jego dalszej twórczości. Sztuka monumentalna w postaci pomników upamiętniających ofiary wojny oraz tematyka robotniczo-chłopska pojawiająca się w jego malowidłach ściennych i sgraffitach były odbiciem zamówień składanych przez ówczesnych rządzących. Nadal jednak pozostaje wierny swoim ulubionym tematom, które przelewał na papier i płótno.  

Niniejsza wystawa jest kontynuacją rozpoczętej 14 lipca 2011 r. w Sali Wystaw Muzeum Těšínska przy Rynku Masaryka w Karwinie prezentacji prac Franciszka Świdra. Całość przedsięwzięcia wraz z publikacją katalogu została zrealizowana przy finansowym współudziale UE.

 Wystawa  „Franciszek Świder i jego dzieło” została zorganizowana w ramach projektu „Dwa miasta jedna tradycja – Dvě města edna tradice”.

”Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko"/ „Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński”

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko