http://muzeumcieszyn.pl
Wójcik Władysław Drukuj Email

 Wójcik, Władysław daty-życia 1882-1940 Nauczyciel, polski działacz narodowy i polityczny. Ur. w Raczkowej k. Sanoka. Ojciec Wandy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciel w szkole ludowej w Orłowej (1905-1923). Założyciel Towarzystwa Pomocy Naukowej w Orłowej (1906) dla pomocy materialnej ubogim uczniom. Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Orłowej (1906). Założyciel i kierownik Uzupełniaj±cej Szkoły Przemysłowej w Orłowej (1908-). Wielokrotny prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Zawodowych. W czasie I wojny dostał się do niewoli rosyjskiej. Dyrektor szkoły wydziałowej w Łazach (1923-1939). Inspektor polskich szkół w powiecie czeskocieszyńskim (1928-1938). Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid ¦l±ski" (1920-1939). Członek naczelnych władz Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Zgin±ł w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko