http://muzeumcieszyn.pl
Karell Armand Drukuj Email

 Karell, Armand daty-życia 1843-1915 Nauczyciel, działacz społeczny autor podręczników. Ur. w Cieszynie. Studiował filozofię na uniwersytecie w Wiedniu i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów (1870) podj±ł pracę w II Gimnazjum w Cieszynie, w 1883 r. pełnił funkcję niższego inspektora szkół ludowych w powiatach: cieszyńskim, frysztackim oraz mie¶cie Frydku. Dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie (od 1898) Autor czytanek dla dzieci i podręczników do nauki języka niemieckiego. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko