http://muzeumcieszyn.pl
Hławiczka Karol Drukuj Email

 Hławiczka, Karol daty-życia 1894-1976 Muzykolog, nauczyciel muzyki, pianista, dyrygent i kompozytor. Ur. w Ustroniu. Syn Andrzeja, nauczyciela muzyki. Absolwent państwowego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie. Studiował kompozycję i grę na fortepianie w Warszawie, Paryżu, Wiedniu, Londynie i Rzymie. Zawodowo związany m.in. z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Państwową Szkołą Muzyczną w Cieszynie i Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk". W l. 1945-1959 mieszkał na Zaolziu, gdzie prowadził m.in. chóry w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. Dyrygent Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Katowicach. Autor podręczników szkolnych, redaktor czasopism muzyczno-pedagogicznych. Znawca muzyki ludowej i religijnej. Autor ponad stu prac na temat historii muzyki dawnej. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko