http://muzeumcieszyn.pl
godziny otwarcia Drukuj Email

Zwiedzanie Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego
przyjmujemy do 15 osób indywidualnych lub 30 osób w grupach zorganizowanych.

sezon letni od 01.03  do 30.09
wtorek, czwartek, sobota, niedziela - 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00
¶roda i pi±tek - 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

sezon zimowy od 01.10 do 28.02
wtorek, czwartek, pi±tek, sobota, niedziela - 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00
¶roda - 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

poniedziałek - nieczynne

niedziela - zwiedzianie bezpłatne

 

 

Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wi¶le

 

 

 

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich

 

 

  

Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko