http://muzeumcieszyn.pl
Sztuka kłamie, sztuka jest martwa - Jarosław Stoch Drukuj Email

Wystawę można zwiedzać od 27.05.2008 do 30.06.2008 r w Piwnicy Muzeum.

Wystawa jest instalacją składającą się z dwóch elementów: obrazu namalowanego na starej desce meblowej, przedstawiającego surrealistyczną kulę, która niby spoczywa na nibypółce i grafiki przedstawiającej portret Albrechta Duerera (jednego z najwybitniejszych artystów Renesansu) z twarzą zmieniającą się w czaszkę. Wizerunek Duerera jest eksponowany na fragmencie niemieckiej reklamy makaronu z napisem „Naehrmittel” („środki spożywcze”) .

 

Obrazy są ilustracjami (unaocznieniem) dwóch elementów kondycji sztuki: jej kłamstw i jej muzealno-komercyjnej martwoty. Sztuka od zarania posługiwała się sztuczkami i kłamstwami po to, by lepiej przedstawić prawdę. Wszystkie te zabiegi stopniowo przestają być jednak skuteczne, bo z czasem tracimy zdolnośc rozumienia prawd, które sztuka wyobraża – w coraz mniejszym stopniu odczytujemy motywy, metafory i symbole, w końcu sztuka umiera by stać się towarem-eksponatem. Najlepszym przykładem takiej śmierci są obrazy sakralne (różnych kultur i religii) wyrwane z  kontekstu i pozbawione pierwotnej funkcji stają się żerem dla snobów i chciwców.

Jedynym celem tej wystawy jest refleksja nad prawdą i przemijaniem sztuki, rzeczywistości szczególnie ludzkiej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko