http://muzeumcieszyn.pl
edukacja
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945 Drukuj Email

 Posiadamy w sprzeday dawno oczekiwany VI ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945”

Przekazany w rce czytelników tom dotyczy okresu od zakoczenia I wojny wiatowej do II wojny wiatowej w 1945 roku. Niniejszy tom ilustruje wiele wanych spraw nie tylko dla rejonu lska cieszyskiego ale i dla caej ówczesnej Europy.  Przedstawione przez historyków wydarzenia okresu 1918-1920 dotycz nie jednej pastwowoci jak w poprzednich tomach, lecz dwóch -polskiej i czechosowackiej. Szereg przedziaów czasowych zosta opatrzony kadorazowo  krótkim wprowadzeniem w histori polityczn, spoeczn, kulturow regionu.

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VI Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 75z . Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN)

 

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. Tom 6

Red. Idzi Panic

lsk Cieszyski w latach 1918-1945

Red. Krzysztof Nowak

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

ss. 535: il., mapy

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-5-5

Cena: 75 PLN

 
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015 Drukuj Email

Prezentujemy Pastwu VII ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015”

„Przekazany w rce czytelnika tom dotyczy  wic wydarze, w których uczestniczylimy take my sami. Podobnie jak przy omawianiu lat midzy wojennych 1920-1938-1939, przy opisywaniu dziejów drugiej poowy XX i XXI wieku koniecznym stao si prowadzenie narracji w odniesieniu nie do jednej, lecz do dwóch pastwowoci-polskiej i czechosowackiej/czeskiej, w  granicach których po 1945 roku znalaz si nasz region w wyniku kolejnego podziau po zakoczeniu II wojny wiatowej. Zawarto siódmego tomu obejmuje wic przede wszystkim problematyk dotyczca funkcjonowania regionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej po 1989 roku”  [wstp: Krzysztof Nowak]

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VII Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 80 z. Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN, VII-75 PLN)

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. 7

Red. Krzysztof Nowak

lsk Cieszyski w latach 1945-2015

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-9-3

Cena: 80 PLN

 

 
Lekcje muzealne Drukuj Email

Cena za lekcj muzealn /45 min./ wynosi 100,00 z Maksymalna ilo osób biorcych udzia w lekcji - 30 os. Prosimy o wczeniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokadnego terminu.

Czytaj wicej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko