http://muzeumcieszyn.pl
edukacja
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 
Ksika "SKD CI WOSI" Drukuj Email

 Ksika w cenie 97 z do nabycia w kasie Muzeum w godzinnach

wtorek od 10:00 do 14:00

roda od 12:00 do 16:00

czwartek od 10:00 do 14:00

pitek od 10:00 do 15:00

sobota od 10:00 do 15:00

niedziela od 10:00 do 14:00

 
Spacery Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na cykl letnich spacerów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonyh goci.

Zbiórka na dziedzicu Muzeum w kad niedziel lipca i sierpnia o godz. 11:00, czas trwania - ok. 2 h, bilet 10 z (5 z) do nabycia w kasie przed spacerem.

 

02.07 dr hab. Grzegorz  Studnicki, prof. U (MC) ladami cieszyskich pomników

09.07 Katarzyna Jarmu-Niemczyk (MC) Galeria malarstwa gotyckiego i renesansowego w cieszyskim Muzeum

16.07 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

23.07 Jan Pawe Borowski (MC) Historia zapisane w kamieniach - spacer po muzealnym lapidarium

30.07 Irena French (MC) Maciej Dembiniok Skuta tosamo - spacer po Cmentarzu Komunalnym (* zbiórka przy gównej bramie cmentarzu)

06.08 Maksymilian Kapalski (MC) ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika

13.08 Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Cantigas de Santa Maria - muzyka i moda w redniowiecznym Cieszynie

20.08 Wojciech wis (MC) Cieszyn - may Wiede

27.08 Irena French (MC) Stanisaw Kawecki (UM w Cieszynie) Szpital zboru ewangelickiego i jego park - spacer po Szpitalu lskim

 
Spotkania Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na kontynuacj cyklu wykadów, przygotowanych przez pracowników MC oraz zaproszonych Goci.

Wykady odbywaj si w ostatni rod kadego miesica, z wyczeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godz. 17:00 w Sali Rzymskiej.

Wstp bezpatny!

 

25.01 - Dariusz Cymerys (Zaolziaskie Stowarzyszenie Lotnicze) Samoloty RWD. W 120-lecie urodzin in. Stanisawa Wigury

22.02 - Agnieszka Górecka-Przywara (MC) Ach te pantalony! - historia bielizny

29.03 - dr Magorzata Kiere Antropologia Mki Chrystusa w XVII i XVIII - wiecznych pieniach pokutnych i pasyjnych lska Cieszyskiego - prezentacja multimedialna

26.04 -  Krzysztof Necior (Muzeum 4 Puku Strzelców Podhalaskich) lady wojennych zmaga na lsku Cieszyskim w wietle bada terenowych Muzeum 4 PSP

31.05 - Jan Pawe Borowski (MC) Tajemnice najstarszej mapy Ksistwa Cieszyskiego

28.06 - Wadysaw Micha agan (Muzeum Historii Piastów Cieszyskich) Ostatnia Piastówna Elbieta Lukrecja

27.09 - Wojciech wis (MC)Sisi. W 125. rocznic mierci cesarzowej Elbiety Bawarskiej

25.10 - dr hab Grzegorz Studnicki, prof. U (MC) 120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

29.11 - Daniel Korbel (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Cieszynie) Aneksja Zaolzia 1938/39 - dwie strony medalu

 
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945 Drukuj Email

 Posiadamy w sprzeday dawno oczekiwany VI ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1918-1945”

Przekazany w rce czytelników tom dotyczy okresu od zakoczenia I wojny wiatowej do II wojny wiatowej w 1945 roku. Niniejszy tom ilustruje wiele wanych spraw nie tylko dla rejonu lska cieszyskiego ale i dla caej ówczesnej Europy.  Przedstawione przez historyków wydarzenia okresu 1918-1920 dotycz nie jednej pastwowoci jak w poprzednich tomach, lecz dwóch -polskiej i czechosowackiej. Szereg przedziaów czasowych zosta opatrzony kadorazowo  krótkim wprowadzeniem w histori polityczn, spoeczn, kulturow regionu.

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VI Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 75z . Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN)

 

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. Tom 6

Red. Idzi Panic

lsk Cieszyski w latach 1918-1945

Red. Krzysztof Nowak

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

ss. 535: il., mapy

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-5-5

Cena: 75 PLN

 
Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasw wspczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015 Drukuj Email

Prezentujemy Pastwu VII ju tom „Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. lsk Cieszyski w latach 1945-2015”

„Przekazany w rce czytelnika tom dotyczy  wic wydarze, w których uczestniczylimy take my sami. Podobnie jak przy omawianiu lat midzy wojennych 1920-1938-1939, przy opisywaniu dziejów drugiej poowy XX i XXI wieku koniecznym stao si prowadzenie narracji w odniesieniu nie do jednej, lecz do dwóch pastwowoci-polskiej i czechosowackiej/czeskiej, w  granicach których po 1945 roku znalaz si nasz region w wyniku kolejnego podziau po zakoczeniu II wojny wiatowej. Zawarto siódmego tomu obejmuje wic przede wszystkim problematyk dotyczca funkcjonowania regionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej po 1989 roku”  [wstp: Krzysztof Nowak]

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VII Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 80 z. Oferujemy w sprzeday równie poprzednie czci monografii lska Cieszyskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN, VII-75 PLN)

Dzieje lska Cieszyskiego od zarania do czasów wspóczesnych. 7

Red. Krzysztof Nowak

lsk Cieszyski w latach 1945-2015

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-9-3

Cena: 80 PLN

 

 
Lekcje muzealne Drukuj Email

Cena za lekcj muzealn /45 min./ wynosi 100,00 z Maksymalna ilo osób biorcych udzia w lekcji - 30 os. Prosimy o wczeniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokadnego terminu.

Czytaj wicej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko