http://muzeumcieszyn.pl
zamówienia publiczne
Zamówienie publiczne ZP.252.2.2022 Drukuj Email

OCHRONA FIZYCZNA MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik nr 7 - OPZ

  

Odpowiedź na pytania

 

Informacja o posiadanych środkach  

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Zamówienie publiczne ZP.252.1.2022 Drukuj Email

„MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) I GRUPĄ INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA”
 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa Część I

Załącznik nr 6 - Umowa Część II

Załącznik nr 7 - OPZ

 

Informacja o posiadanych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części 2

 
Zamówienia do 130 tyś. zł. Drukuj Email

Zamówienie na ochronę fizyczną znak sprawy ZP.254.1.2022 

Informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na ochronę techniczną znak sprawy ZP.254.2.2022

Informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert

 
Plan zamówień na rok 2021 Drukuj Email

Zobacz Plan zamówień publicznych na rok 2021.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko