http://muzeumcieszyn.pl
projekty
ŚLĄSK CIESZYŃSKI 1920-2020 Drukuj Email

Międzynarodowy projekt Slezské univerzity v Opavě oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, finansowany z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278

https://www.visegradfund.org/

Polsko-czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński lat 1918-1920 zakończył się podziałem terytorium dawnego Księstwa Cieszyńskiego po 600 latach jego egzystencji pomiędzy odrodzone państwa: Czechosłowację oraz Polskę. Historia Śląska Cieszyńskiego, łącznie z procesem jego podziału, stała się zatem naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Obraz samego konfliktu ulegał często w okresie międzywojennym narracjom tendencyjnym, w okresie powojennym zaś celowo nie był podejmowany. Choć po roku 1989 powstały cenne jego opracowania, nadal niektóre kwestie poruszane wcześniej wymagają rewizji i uzupełnień.

W roku 2019 wiele wydarzeń nawiązało do stulecia polsko-czechosłowackiego konfliktu, a konsekwencją tych spotkań na gruncie naukowym stało się nawiązanie cennej współpracy, na bazie której powstał prezentowany projekt. Międzynarodowy zespół historyków nie tylko z Czech i Polski, ale też z Wielkiej Brytanii, będzie przygotowywał i realizował niżej opisane działania. Mamy nadzieję, że projekt zaowocuje nowymi ustaleniami, które posłużą do ukształtowania możliwie obiektywnego i pełniejszego obrazu naszej wspólnej historii oraz do popularyzacji tej wiedzy w szerszych kręgach.

strona projektu: http://uhv.fpf.slu.cz/tesinske-slezsko-1920-2020/
 

Czytaj więcej...
 
Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

Muzeum realizuje zadanie pn. „Monografia pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941 - 2017” w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 
KULTURA MATERIALNA I DUCHOWA / HMOTNÁ A DUCHOVNÍ KULTURA Drukuj Email

(luty 2017 – marzec 2018)

Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín

Projekt obejmuje:

1.    Konferencja naukowa 26-27.04.2017 Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska” z głównym akcentem na Śl. C. i bezpośrednie pogranicze historyczne

Zakres tematyczny:
– typologia siedzib szlacheckich i mieszczańskich od średniowiecza do XX wieku
– wyposażenie szlacheckiego lub mieszczańskiego domu 
– dekoracja artystyczna domów mieszczańskich i szlacheckich
– zaplecze gospodarcze 
– archiwalia i zabytki materialne związane z kulturą mieszkalną szlachty i mieszczaństwa 
– intelektualne potrzeby elit (biblioteki, archiwa rodowe, zachowanie pamięci o rodzie) 
– kolekcjonerstwo (gabinety osobliwości, zbrojownie, galerie portretowe itd.) 
– obecny stan zabytków, upaństwowienie/restytucje oraz ochrona kultury materialnej (muzea, archiwa)

2.    Publikacja Cieszyńskie studia muzealne (t. VI)

3.    Digitalizacja kościołów drewnianych na Śl. C. – wirtualne zwiedzanie

4.    Konserwacja trzech skrzydeł ołtarza z Puńcowa z połowy XV w.

5.    Dwa spotkania z prelekcjami w ramach cyklicznych spotkań

Tematy:
– o wirtualnym zwiedzaniu kościołów drewnianych
– o samym projekcie, jego efektach i wynikach badań
 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko