http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Macoszek Antoni Drukuj Email

 Macoszek, Antoni daty-życia 1867-1911 Ksiądz katolicki, publicysta, działacz turystyczny. Ur. w Jabłonkowie. Syn Jana, tkacza i Marii Cyhan. Absolwent szkoły ludowej w Jabłonkowie i państwowego gimnazjum w Cieszynie (1889). Studia teologiczne w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie w 1893 r. Wikary w Cierlicku, Pietwałdzie i Boguminie, proboszcz w Dziedzicach (1901-1911). Założyciel Ludowej Spółki Spożywczej w Dziedzicach. Wiceprezes Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1910). Członek Związku Śląskich Katolików, redaktor jego organu prasowego "Posła Związku Śląskich Katolików". Autor powieści, szkiców historycznych i literackich, artykułów społeczno-politycznych, publikowanych m.in. w "Gwiazdce Cieszyńskiej". Organizator ruchu turystycznego na Śląsku Cieszyńskim, autor pierwszego przewodnika po Śląsku Cieszyńskim w języku polskim (1901). Zmarł w wyniku ran odniesionych w czasie napadu rabunkowego na probostwo w Dziedzicach. czytaj więcej...

 
Matter Alfons Drukuj Email

 Matter, Alfons daty-życia 19-20 w. Budowniczy. Wykonawca wielu cieszyńskich kamienic, zwłaszcza wzdłuż obecnej ul. Stalmacha. Właściciel cegielni przy ul. 3 Maja (obecnie teren amfiteatru) w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Mayer Rudolf Drukuj Email

 Mayer, Rudolf daty-życia 1846-1916 Medalier, rzeźbiarz. Ur. w Nydku. Syn leśniczego. Student Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Profesor w szkole rzemiosła artystycznego w Stuttgarcie i Karlsruhe (1886-1913). Projektował liczne medale i plakiety. Zm. w Karlsruhe. czytaj więcej...

 
Michejda Oskar ks. Drukuj Email

 Michejda, Oskar (sr) daty-życia 1885-1966 Pastor. Ur. w Bystrzycy. Syn Karola, pastora i Marii Szołtys. Żonaty z Pauliną Grycz. Ojciec m.in. Adama (1916-1961), lekarza; Zofii Lipowczan (1919-) i Oskara (juniora, 1922-), inżyniera mechanika. Absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie (1904). Studia teologiczne w Wiedniu, Halle i Berlinie. Wikary w Skoczowie (1909). Pastor w Bystrzycy (1912-1919) i Trzyńcu (1919-1939). Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku w Czechosłowacji (od 1927). Prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, członek Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. Redaktor tygodnika "Ewangelik" (1925-1938). W czasie II wojny światowej więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Po wojnie pastor w Cieszynie, senior diecezji cieszyńskiej. Radny Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor kazań wydanych drukiem oraz opracowań biograficznych. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Mrowiec Jerzy Drukuj Email

 Mrowiec, Jerzy daty-życia 1860-1941 Pastor, działacz społeczny, publicysta, redaktor i wydawca. Ur. w Lesznej Górnej. Syn Jerzego, nauczyciela i Marii Kożdoń. Studia teologiczne w Wiedniu i Erlangen. Ordynowany w Goleszowie (1885). Wikary w Goleszowie. Pastor w Wiśle (1887-1935). Redaktor i wydawca czasopisma "Nowy Czas: pismo polityczne i ewangelicko-kościelne" (1889-1909). W Wiśle był działaczem zarządu kółka rolniczego oraz Rady Szkolnej, a także przewodniczącym Kasy Raiffeisena. Zm. w Wiśle. czytaj więcej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko