http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
Była sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Głębokiej Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.02.2021 do 30.05.2021, Sala wystaw czasowych

Cały artukuł o wystawie możesz przeczytać tutaj.

Część opisowa wystawy do pobrania w formacie pdf.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko