http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
Upamitnieni. Paskorzebione popiersia Jana Hermy Drukuj Email

 Wystawa czynna od 08.12.2021 do 27.02.2022 - Sala wystaw czasowych

Wystawa jest pierwsz w Muzeum lska Cieszyskiego ekspozycj dzie nieyjcego ju artysty, prof. Jana Hermy. Posta rzebiarza zasuguje na przypomnienie, tym bardziej, e znaczenie jego osoby i jego twórczoci nie tylko dla regionu, ale równie dla sztuki pozostaje wci niedocenione. Jest to równie jedyna okazja, aby pokaza w jednym miejscu te prace, które w wersji ostatecznej (jako odlewy) znalazy si w rónych przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjonujc w sposób anonimowy – bez podania nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje prezentacj 37 prac artysty, wykonanych w gipsie i ywicy epoksydowej w latach 1977-2006. Paskorzeby te s modelami do ufundowanych m.in. przez Oddzia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyskiej tablic pamitkowych, umieszczonych na budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, Wisy, Ustronia i Bielska-Biaej. W 2020 r. Muzeum lska Cieszyskiego otrzymao te modele jako cenny dar od Rodziny artysty, który pragniemy zaprezentowa zarówno dla upamitnienia ich Autora, jak równie osób sportretowanych rzebiarsko przez artyst.

Prezentowane na wystawie paskorzebione portrety zostay pogrupowane wedug klucza penionych funkcji przez upamitnione postaci. Znajdziemy tu zatem osoby zasuone dla lecznictwa, dziaaczy narodowych i owiatowych, duchownych Kocioów ewangelickiego i katolickiego, artystów, muzyków. Paskorzebom towarzysz krótkie biogramy uwiecznionych na nich osób.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko