http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
Salon miasta... czyli rzecz o dawnym Rynku Drukuj Email

 Wystawa czynna od 28.04.2023 do 03.09.2023, Sala wystaw czasowych

Wystawa „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku” nie jest prost kontynuacj wystawy z sierpnia 2022 r., powiconej baniom z wiey cieszyskiego Ratusza. Banie i Ratusz s jednak wan czci wystawy o Rynku, ta za jest podobna do wystawy „Bya sobie ulica...czyli rzecz o dawnej Gbokiej”. Komponujc obie wystawy nie byo jednak celem oddanie biografii tych wanych punktów na mapie Cieszyna, lecz stworzenie swego rodzaju kolau, czerpicego z przestrzeni dziejowej tych miejsc. Zatem w przestrzeni wystawy obok dziejów Ratusza wiele miejsca powicono historii powstania Rynku, fontannie rynkowej,  wybranym zagadnieniom architektonicznym, ksigarniom, hotelom, Domowi Narodowemu, Cieszyskiej Kasie Oszczdnoci, skadowi towarów elaznych Konczakowskich, poczcie, aptece miejskiej, a nawet tablicy upamitniajcej Wiktori Wiedesk.

Wystawa „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku” nie jest wszake, co wymaga podkrelenia, powicona badaniom archeologicznym, prowadzonym na cieszyskim Rynku, te potrzebuj czasu by je podsumowa, równie wane jest jednak by podda konserwacji wydobyte z Rynku zabytki. Wystawa taka, wyczekiwana tak przez samych mieszkaców jak i specjalistów, zaistnieje w przestrzeni Muzeum w niedalekiej przyszoci.

Salon Miasta, czyli cieszyski Rynek by i wci jest miejscem atrakcyjnym do organizacji wszelkich wieców, zgromadze politycznych, take imprez kulturalnych oraz uroczystoci religijnych. Panowa tam niemay gwar, szczególnie w czasie organizowanych jarmarków. Kupowano take na Rynku najlepsz kaw w skadzie Juliusa Meinla, raczono si ni za w wybornych kawiarniach w Hotelu Pod Brunatnym Jeleniem oraz w Café Jedek. Na Rynku, tak jak w salonie, nie tylko spotykano si, dyskutowano, lecz równie obcowano z kultur, na tyach Ratusza zlokalizowana bya sala teatralna, w Domu Narodowym równie funkcjonowaa scena teatralna, tam dawano koncerty, podobnie jak w Hotelu Pod Brunatnym Jeleniem. Ju po wybudowaniu nowego teatru na zapleczu Ratusza otwarto Kino Miejskie, podczas gdy w Domu Narodowym, cho krótko, funkcjonowao kino Piast.

W przestrzeni wystawy obok treci powiconej wybranym momentom z dziejów Rynku, okraszonym licznymi fotografiami, zobaczy mona wiele przedmiotów ze zbiorów Muzeum lska Cieszyskiego, a take wypoyczonych od zaprzyjanionych instytucji jak Ksinica Cieszyska, Zespó Zamkowo-Parkowy w Grodcu lskim oraz prywatne kolekcje. S wród nich towary sprzedawane przez Konczakowskich, m.in. duta, metry, osobliwym wydaje si by gadet z dwudziestolecia midzywojennego: kubek reklamowy cementu Portlandzkiego. Na wystawie prezentowane s równie obiekty ze synnej kolekcji Bruna Konczakowskiego, jak niezwykle rzadki atlas wiata, pochodzcy z amsterdamskiej pracowni Joana Blaeu. Nie mogo oczywicie zabrakn ba z wiey Ratusza, tej z 1845 r., jak i nowszej z 1984 r. oraz przedmiotów ze wyjtych, jak kronika Cieszyna pióra burmistrza Alojzego Kaufmanna. S drewniane rury wodocigowe, wydobyte podczas bada archeologicznych, jest dawna latarnia gazowa oraz gowa Neptuna z 1679 r. z pierwszej cieszyskiej fontanny. Nie zabrako biletów i folderów kinowych, katalogów ksigarskich oraz ksiek, sprzedawanych w przyrynkowych ksigarniach, wag z apteki miejskiej, zegara Johanna Franke czy sejfu dostpnego w ofercie sklepu Adama Koodziejczyka.

Wspomnian histori Rynku oraz wymienione obiekty muzealne, a take wiele innych pamitek zwizanych z Salonem Miasta, obejrze mona w przestrzeni Galerii Wystaw Czasowych Muzeum lska Cieszyskiego na wystawie „Salon Miasta...czyli rzecz o dawnym Rynku”, która potrwa do 3 wrzenia 2023 r. 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko