http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
Jan Wałach - obrazy i muzyka Drukuj Email

 Wystawa czynna od 29.06.2019 do 25.08.2019, Galeria Wystaw Czasowych

Jan Wałach (1884-1979), absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stypendysta w Académie Julian i L’ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu, przez całe życie był oddany swojej, rodzinnej Istebnej, której piękno i tradycje utrwalał w niezliczonych obrazach. Jedną ze szczególnie ukochanych przez niego dziedzin była miejscowa, tradycyjna muzyka. Od dzieciństwa słuchał różnych melodii z gajd i skrzypiec, a miał ku temu okazje podczas szkubaczek, wesel czy wizyt na sałaszu. Jako chłopiec grał na piszczałce, zwłaszcza podczas wypasania krów i owiec. Trochę później, kiedy uczęszczał do Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie (1897 – 1901), nauczył się gry na skrzypcach. Następnie umiejętności te rozwinął w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (1901 – 1903), gdzie w zakresie muzyki uczył go bardzo znany, podhalański instrumentalista, Bartłomiej Obrochta.

Przeglądając albumy rodzinnych fotografii, na wielu z nich artysta pojawia się z instrumentami: piszczałkami, basetlą, a najczęściej z gajdami. Artysta przygrywał sobie w przerwie pomiędzy rysowaniem, malowaniem czy obmyślaniem nowych kompozycji, czasem również podczas wędrówek po górach. Jego dzieci przysłuchiwały się muzyce w jego wykonaniu i same chciały opanować jakiś instrument, co też szybko się stało. Na gajdach często grał syn Stanisław, a na skrzypcach – syn Franciszek i siostrzeniec, Antoni Michałek. To właśnie oni najczęściej pojawiali się w obrazach artysty. Ze skrzypcami w dłoniach sporadycznie pozowały też córki: Teresa i Barbara oraz synowie: Jan i Józef.

W wielu kompozycjach Jana Wałacha pojawiają się muzykanci, którzy są znani z imienia i nazwiska, a częściej jeszcze – z przezwiska: Jerzy Juroszek (Przigonok), Jerzy Wolny (Kanonierek), Jan Krężelok (Skotniorek), Jan Kawulok, Michał Karch, Michał Sikora (Sikorka), Paweł Ligocki (Pisarczan) czy Michał Wawrzacz (Kolumbus). Artysta spotykał ich na zabawach i weselach organizowanych w starej karczmie u Marekwiców w Istebnej Andziołówce, gdzie grali i zarazem chętnie pozowali do obrazów. W tej przestrzeni najczęściej siedzieli na beczkach, umieszczonych na podwyższeniach, tak aby odseparować się trochę od tańczących par.
Czytaj więcej...
 
Cieszyn na kartach wielkiej polityki (w 240 rocznicę podpisania Pokoju Cieszyńskiego) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 29.06.2019 do 25.08.2019, Sala Rzymska

Wystawa poświęcona wydarzeniu, które miało miejsce w Cieszynie w 1779 roku. Podpisanie Pokoju cieszyńskiego było ostatecznym zakończeniem wojen austriacko-pruskich trwających z przerwami od 1740 roku. Konflikt spowodowała chęć zagarnięcia Bawarii przez Józefa II Habsburga i Fryderyka II Hohenzolerna po śmierci elektora Maksymiliana III Wittelsbacha.

Na mocy pokoju zawartego w Cieszynie 13 maja 1779 roku zatwierdzono wcześniejsze układy dynastyczne domu bawarskiego, postanowiono zachować pokoje zawarte we Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie i Hubertsburhu oraz wszystkie dobra zagarnięte w Bawarii i Szwabii przez Fryderyka II i Józefa II miały zostać zwrócone prawowitym spadkobiercom, czyli Karolowi IV Teodorowi z linii Wittelsbachów z gałęzi rudolfińskiej.

Pokój podpisało siedmiu posłów reprezentujących Austrię, Prusy, Saksonię, Palatynat, księstwo Zweibrücken, Rosję i Francję.

Na wystawie można oglądać:
portrety posłów namalowane przez Daniela Donata, mapy pokazujące ówczesny podział polityczny Europy, liczne pamiątki oraz rzadkie tkaniny upamiętniające podpisanie pokoju.

Wystawa czynna do 1 września 2019 r. w godzinach otwarcia Muzeum.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko