http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
OD WYSTAWY DO MUZEUM... Drukuj Email

 Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz Sekcja Ludoznawcza Zarzdu Gównego Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego

zapraszaj na wernisa

OD WYSTAWY DO MUZEUM...

120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

Galeria Wystaw Czasowych MC

29 wrzenia 2023 r. godz. 15.30

oraz prelekcj Hanny Grudniewskiej

O CZASACH, KIEDY KADY MÓG ZOSTA LUDOZNAWC

wystp Kapeli „Buko” z Jabonkowa!


 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko