http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
lady ydowskie na lsku Cieszyskim & Judaika w zbiorach cieszyskiego Muzeum Drukuj Email

 Wystawa czynna od 10.11.2022 do 04.12.2022, Galeria Wystaw Czasowych

W ramach Dni Kultury ydowskiej w rod 9 XI o godz. 16.00 zapraszamy na wernisa trzech wystaw w jednej przestrzeni. Pierwsz stanowi fotografie dokumentalne Wiesawa Radwaskiego, ukazujce lady kultury ydowskiej na lsku Cieszyskim. Drug wystaw jest dwujzyczna, polsko-czeska opowie o historii ydów na lsku Cieszyskim, opracowana przez Iren Cich i prof. Janusza Spyr, z wykorzystaniem unikatowych fotografii archiwalnych. Dopenieniem obu bd judaika ze zbiorów cieszyskiego Muzeum oraz wypoyczone z zaprzyjanionych instytucji, poród nich te pochodzce z Cieszyna, ale te przedmioty kultu przejte na cieszyskiej granicy w kocu XX w., które potem do Muzeum trafiy: jady, balsaminki, kielichy sederowe czy wieczniki. Ich funkcj i znaczenie przedstawi Maksymilian Kapalski. Poród obiektów wypoyczonych znajdzie si jedna z wyjtkowych pere, dotyczcych ydowskiego dziedzictwa lska Cieszyskiego!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko