http://muzeumcieszyn.pl
wystawy
PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920 Drukuj Email

 Wystawa czynna od 06.05.2022 do 28.08.2022, Sala Rzymska Muzeum lska Cieszyskiego

Muzeum lska Cieszyskiego oraz Slezská univerzita v Opav zapraszaj na wystaw PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920, powsta w ramach projektu Tšínské Slezsko / lsk Cieszyski 1920-2021, realizowanego przez Slezskou univerzitu v Opav oraz Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, a finansowanego z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278. Kuratorem wystawy jest dr Tomáš Rusek. Konsultantem by Daniel Korbel. Jan Pawe Borowski, po dokonaniu kwerendy zbiorów muzealnych, wzbogaci tre wystawy eksponatami ze zbiorów Muzeum. Pomidzy nimi pojawiy si mapy, ulotki, piecztki komitetów plebiscytowych czy wreszcie pochodzce z kolekcji Macieja Dembinioka znaczki pocztowe z okresu plebiscytu. Wystawa prezentuje bardzo bogaty, a w duej mierze dotychczas nieopracowany i niepublikowany materia ikonograficzny, w tym fotografie czonków kontyngentu wojsk alianckich czy te polskich i czechosowackich tajnych organizacji paramilitarnych. Przedstawia jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziaów historii lska Cieszyskiego – okres plebiscytowy, w którym ludno cywilna wczya si w rozwizanie konfliktu granicznego. I mimo e wayy si losy granicy polsko-czechosowackiej, uczestnikami sporu - oprócz Polaków i Czechów – byli te Niemcy i lzakowcy. Zaspokojenie roszcze tych czterech grup byo absolutnie niemoliwe, ich interesy si nawzajem wykluczay, dlatego te doszo w kocu do arbitrau i w efekcie do podziau lska Cieszyskiego, którego przebieg móg satysfakcjonowa jedynie stron czechosowack.

Wystawa jest w caoci dwujzyczna, polsko-czeska. Prezentowana bdzie w Sali Rzymskiej do 28 sierpnia.

Jako zaproszenie do przestudiowania jej treci, która polecamy obejrzenie zapisu jej otwarcia – z udziaem dyrektorki Muzeum lska Cieszyskiego, Ireny French, oraz kuratora wystawy, dra Tomáša Ruska. Materia przygotowa Krystian Firla.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D1J8BoN-Q8s

W czasie Nocy Muzeów, 20 maja o godz. 21.00 w Sali Rzymskiej odbdzie si kuratorskie oprowadzanie po wystawie (w jzyku czeskim).

Zapraszamy!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko