http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Lidia Sztwiertnia - Wokół metalu Drukuj Email

 Wystawa czynna od 04.09.2019 do 13.10.2019, Galeria Wystaw Czasowych

Serdecznie zapraszam 4 września o 17.00 na wernisaż wystawy moich prac, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Pani Lidia Sztwiertnia: W Cieszynie przedstawię rzeźby, zadedykowane rodzinie, przyjaciołom i twórcom, w które wplatam elementy świata przyrody. Osobnym fascynującym mnie motywem, będącym inspiracją wielu prac, jest męskie ciało jako ich „tworzywo”. Muzyka jest dla mnie równie inspirująca, od progresywnego rocka po ciężki metal – tu odnajduję erupcję męskiej energii tworzącej inspirującą wartość dla mojej twórczości. W podsumowaniu tej wystawy jest przesłanie (filozoficzne?) o wartości jaką daje mi (myślę, że przesłanie uniwersalne) więź z innymi ludźmi, ze sztuką, z naturą. Przesłanie z życzeniem, by czerpać z tego bogactwa jakim jest otaczający nas świat.

 

 
Cieszyn na kartach wielkiej polityki (w 240 rocznicę podpisania Pokoju Cieszyńskiego) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 29.06.2019 do 31.10.2019, Sala Rzymska

Wystawa poświęcona wydarzeniu, które miało miejsce w Cieszynie w 1779 roku. Podpisanie Pokoju cieszyńskiego było ostatecznym zakończeniem wojen austriacko-pruskich trwających z przerwami od 1740 roku. Konflikt spowodowała chęć zagarnięcia Bawarii przez Józefa II Habsburga i Fryderyka II Hohenzolerna po śmierci elektora Maksymiliana III Wittelsbacha.

Na mocy pokoju zawartego w Cieszynie 13 maja 1779 roku zatwierdzono wcześniejsze układy dynastyczne domu bawarskiego, postanowiono zachować pokoje zawarte we Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie i Hubertsburhu oraz wszystkie dobra zagarnięte w Bawarii i Szwabii przez Fryderyka II i Józefa II miały zostać zwrócone prawowitym spadkobiercom, czyli Karolowi IV Teodorowi z linii Wittelsbachów z gałęzi rudolfińskiej.

Pokój podpisało siedmiu posłów reprezentujących Austrię, Prusy, Saksonię, Palatynat, księstwo Zweibrücken, Rosję i Francję.

Na wystawie można oglądać:
portrety posłów namalowane przez Daniela Donata, mapy pokazujące ówczesny podział polityczny Europy, liczne pamiątki oraz rzadkie tkaniny upamiętniające podpisanie pokoju.

Wystawa czynna do 1 września 2019 r. w godzinach otwarcia Muzeum.

 
List otwarty Drukuj Email

Zaolziański "Głos" opublikował list otwarty Dyrekcji i pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie następującej treści:

W odpowiedzi na artykuł Witolda Kożdonia w „Głosie” z dnia 2 kwietnia 2019.

Nie dziwimy się, że poczuł się Pan sfrustrowany brakiem delegacji z Polski na uroczystościach w Gnojniku, upamiętniających śmierć Jana Kubisza. Ale dlaczego wymienił Pan Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) jako instytucje, o których współpracy nikt nie słyszał, pozostaje dla nas tajemnicą. Witold Kożdoń pyta: „A może ktoś słyszał o współpracy Muzeum Ziemi Cieszyńskiej z Muzeum Śląska Cieszyńskiego?”. Obie te instytucje rozpoczęły współpracę dawno temu, kiedy kontakty transgraniczne były więcej niż uciążliwe. Korzystaliśmy z różnego rodzaju zaproszeń, żeby móc się spotkać z kolegami po drugiej stronie granicy i podzielić się wiedzą lub po prostu pogadać. Kiedy sytuacja polityczna uległa zmianie, nasze kontakty i współpraca wreszcie mogły rozwinąć się w normalny sposób. Może do Pana nie dotarły nigdy informacje o 17 (!) zrealizowanych wspólnie w latach 2001-2018 projektach unijnych, które nie odbyłyby się bez partnera z drugiej strony granicy, o wydanych wspólnie sześciu tomach publikacji naukowej Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, kilku wspólnych wystawach, w tym dwóch w Ośrodku Kultury Czeskiej w Warszawie, o dwóch wspólnych konferencjach naukowych itd. Dzięki naszej współpracy i wspólnym imprezom udało nam się przyciągnąć słuchaczy z obu stron granicy na nasze regularne spotkania (Spotkania Szersznikowskie i w ramach Klubu Muzeum Těšínska). Może tego na zewnątrz nie widać, ale działalność pracowników merytorycznych obu muzeów wymaga stałej współpracy i korzystania z archiwaliów i zbiorów znajdujących się w muzeach po obu stronach Olzy. Nasza współpraca to nie tylko spektakularne wydarzenia, ale przede wszystkim żmudne przygotowanie imprez, wydawnictw, wystaw, wykładów itd. (z pewnością jako redaktor zna to Pan z autopsji). Zastanawiamy się, w jaki inny sposób mogłaby wyglądać nasza współpraca. Może Dyrektorzy obu instytucji powinni zatańczyć razem poloneza lub polkę na środku mostu na Olzie? Z pewnością byłoby to sensacyjne wydarzenie godne pierwszych szpalt lokalnych gazet i nie tylko.     

Dyrektorzy i pracownicy
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i Muzeum Těšínska

 
Kolej na Muzea  2019 Drukuj Email

 Jeśli w okresie od 1 maja do 30 września 2019 roku planujesz podróż do Cieszyna Kolejami Śląskimi możesz skorzystać z promocyjnej wejściówki do Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Każdy, kto w Kasie Muzeum okaże ważny bilet Kolei Śląskich obejmujący Cieszyn, będzie mógł nabyć promocyjny bilet wstępu do Muzeum upoważniający do zwiedzenia ekspozycji stałej.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

25.09.2019  – Rozalia Wawronowicz (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): Piewca Śląska – Gustaw Morcinek. Pisarz znany i nieznany

30.10.2019 – Grzegorz Studnicki (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki... czyli o umieraniu, śmierci i truchle w kulturze

27.11.2019 – Martin Krůl (Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie): Szańce jabłonkowskie – nowożytne fortyfikacje Przełęczy Jabłonkowskiej  

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko