http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Oferta pracy na stanowisku - specjalista ds. płac, księgowy Drukuj Email

Muzeum informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko- specjalista ds. płac, księgowy - 1 etat.


 Wymagania formalne: 

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne, techniczne lub średnie ekonomiczne,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),

- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),

- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność korzystania z przepisów prawa,

Czytaj więcej...
 
La Belle Époque Drukuj Email

 „La Belle Époque” – czyli piękna epoka, piękny okres, piękny czas, jak opisywana jest w różnych encyklopediach, to nostalgiczne określenie końca XIX i początku XX wieku, w którym Europa przeżywała polityczną stabilizację, niebywały postęp techniczny, w którym rozwój przemysłu gospodarki sprawił, że życie stawało się łatwiejsze i dostatnie. Rozkwit architektury, sztuki i artystycznych rzemiosł spowodował, że życie kulturalne również osiągnęło niedościgniony poziom, ludzie wierzyli w postęp i dobrobyt - jednym słowem nastąpił pomyślny i szczęśliwy okres w życiu.

Belle époque – nieodłącznie kojarzy się jednak z rozbawionym Paryżem II Republiki, Londynem epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej, Wiedniem cesarza Franciszka Józefa I, wilhelmińskim Berlinem, carskim Petersburgiem, szaleństwami Monte Carlo, z światem pełnym dobrych nadziei a wręcz pewności na pomyślną przyszłość i obfitość, z światem pełnym sztuki, wytwornej elegancji i dobrych manier.

Jaka była belle époque w Cieszynie, niewielkim prowincjonalnym mieście położonym na północnych rubieżach wielkiej monarchii austriacko-węgierskiej? Czy miasto skorzystało z cywilizacyjnych i technicznych zdobyczy epoki, wykorzystało nowoczesne prądy w sztuce i architekturze by zmienić swój wygląd, czy jego mieszkańcy zmienili styl życia i podnieśli jego poziom?

Na ten temat historycy napisali już sporo studiów i opracowań, jednakże celem albumu „Tĕšinská - Cieszyńska Belle Époque”  jest bezpośrednie przyglądnięcie się Cieszynowi i jego mieszkańcom w owej pięknej epoce. Tym razem nie za pośrednictwem naukowych opracowań, archiwalnych dokumentów czy tzw. literatury przedmiotu, lecz za pośrednictwem starych fotografii. Zachowało się ich sporo w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a także w rodzinnych albumach. Nie był łatwym zadaniem ich wybór, tak  by stworzyć w miarę wierny i spójny obraz cieszyńskiej  belle époque i by odpowiedzieć na pytanie czym się przejawiała, co ją charakteryzowało, co kryła pod zewnętrzną „piękną” powłoką.

Album wydał „Ducatus Teschinensis” o.s. we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Serdecznie zapraszamy do nabycia albumu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 50 zł. 

 

 
50 lat turystyki kolarskiej z Ondraszkiem. Drukuj Email

 Wystawa czynna od 4.11.2016 do 02.12.2016 Piwnica Muzealna.

Wystawa jubileuszowa przy Oddziale PTTK Beskid Śląski 50 lat turystyki kolarskiej z Ondraszkiem.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko