http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Jan Baudouin de Courtenay i osobliwości epoki Drukuj Email

 Wystawa czynna od 13.10.2016 do 31.11.2016

Fascynacja człowieka siłą tajemną, magią, wiedzą ezoteryczną, interpretacją snów, uzdrawiającą mocą dotyku, narodziła się już w czasach starożytnych. Zgłębianie tajników wiedzy ezoterycznej, magii, czy sztuki uzdrawiania, było wyzwaniem dla wielu osób, które szukały odpowiedzi na pytanie o dwoistość natury człowieka. Rozpoczęta u zarania dziejów wędrówka człowieka, stała się poszukiwaniem eliksiru młodości, leku na wszelkie choroby.


Druga połowa XVIII stulecia wraz z początkiem XIX w. były najlepszym okresem dla rozkwitu i spopularyzowania się doktryny medycznej Franza Antona Mesmera, zwanej „magnetyzmem zwierzęcym”. Doktryna ta rozpowszechniła się w najlepszych dla siebie czasach, kiedy to poszukiwania człowieka skupiły się na odkrywaniu tajemnic ludzkiego ciała i jego duszy. Nie tylko świat medyczny przyglądał się uważnie owej teorii. Przenikała ona na salony, gdzie stała się rozrywką dla elit i przekształciła się w swego rodzaju modę kulturową. Seanse spirytystyczne i hipnotyzerskie kusiły tym, co nieodgadnione, tajemnicze i znajdowało się na pograniczu jawy i snu.


Mesmeryzm stał się modny. Inspirował romantyków, którzy w XIX w. poszukiwali odpowiedzi na pytania związane z podświadomością i duszą człowieka. Kontakt ze światem nadprzyrodzonym, uzdrawianie za pomocą dotyku i hipnozy, znalazły swoich zwolenników, którzy w wiekach późniejszych rozwinęli owe myśli w psychiatrii, psychoanalizie i bioenergoterapii. Czym wiec jest owa zagadkowa, tytułowa doktryna magnetyzmu zwierzęcego?


Wystawa prezentuje eksponaty osobliwe, tajemnicze i pochodzące z okresu popularyzacji owych doktryn medycznych. Jest ciekawym przykładem na osobliwości epoki tzn gabinetów cudów i pierwszych muzeów!


Zapraszamy serdecznie.

 
Artystyczne zbiory z archiwum hrabiów Saint-Genois a'Anneaucourt Drukuj Email

 Wystawa czynna od 6.10.2016 do 30.10.2016 Sala Rzymska

W 2005 roku Gmina Jaworze wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymały w formie depozytu cenne archiwum hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza. Obejmuje ono 90 jednostek archiwalnych (8.200 stron), gromadzących dokumenty genealogiczne, majątkowe,  prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin spokrewnionych.

Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII wieku znaleźć się w Jaworzu.  Po sprzedaży Jaworza w 1906 roku przewiezione zostało do Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków rodu w linii żeńskiej. Na powrót scalone, decyzją ich, zostało w 2005 roku przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu Muzeum.

W końcu 2015 roku Archiwum hrabiowskie wzbogaciło się o kolejny niezwykle cenny dar jednej z potomkiń rodu, tym razem złożony z eksponatów o charakterze artystycznym. Znajdują się wśród nich portrety członków rodu Saint-Genois, rysunki i akwarele oraz przedmioty rzemiosła artystycznego.

 Dar ten dał asumpt do zorganizowania niezwykłej wystawy prezentującej nowe nabytki oraz inne dzieła sztuki zachowane w Archiwum, ukazujące artystyczne zainteresowania hrabiowskiej rodziny. Na wystawie zaprezentowane zostaną w pierwszym rzędzie, wykonane różnymi technikami,  wizerunki członków rodu Saint-Genois od XVIII do XX w., stanowiące specyficzny zbiorowy portret tej arystokratycznej rodziny. Wśród darowanych eksponatów znalazł się niezwykle interesujący szkicownik zawierający akwarele i rysunki hrabiny Gabrieli Saint-Genois d’Anneaucourt z domu Solberg-Stolberg. Te pełne uroku biedermeierowskie miniatury ukazują życie codzienne w pałacach w Jaworzu i Paskowie, będąc swoistego rodzaju autoportretem tej zwyczajnej w gruncie rzeczy rodziny.

Wystawa wzbogacona została kilkunastoma szlacheckimi dyplomami i wizerunkami herbów o niezwykłych walorach artystycznych. Wskazywały one i określały status rodu i jego miejsce w strukturze społecznej. Dopełniają wystawę przedmioty rzemiosła artystycznego, jakimi na co dzień otaczała się hrabiowska rodzina, a wśród nich specjalnie wypożyczona XIX-wieczna srebrna zastawa toaletowa i rodowe koronki należące do Marii del Pilar Saint-Genois d’Anneaucourt.

Zgromadzone na tej wystawie eksponaty układają się w pasjonującą opowieść o tym, jak różnorodne i niekiedy zaskakujące były artystyczne zainteresowania tej niepospolitej hrabiowskiej rodziny.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

26.10.2016 - Irena Prengel-Adamczyk, Dawna sztuka sakralna w zbiorach MŚC.

Wykład dotyczyć będzie kilku wybranych zabytków, które ze względu na swój poziom artystyczny, historię, ikonografię lub problem konserwatorski stanowią o wyjątkowości zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko