BITWY O PRZESZŁOŚĆ
  

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne z prof. JANEM M. PISKORSKIM wokół najnowszej książki jego autorstwa, zatytułowanej „BITWY O PRZESZŁOŚĆ. NAUKA, POLITYKA, MEDIA, EDUKACJA”. Wydana w roku 2024 przez krakowskie Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, porusza arcyciekawe kwestie, z którymi na Śląsku Cieszyńskim równie często się spotykamy i o których przy wielu okazjach rozmawiamy, prywatnie czy publicznie. Głos taki będzie więc wyjątkowo interesujący!

Spotkanie odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 17.00 w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Z prof. J.M. Piskorskim rozmawiał będzie Rafał Geremek!
Zapraszamy! Wstęp wolny!
 
JAN M. PISKORSKI – profesor studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczecińskim, historyk, eseista, bywa też tłumaczem i pisuje opowiadania. Laureat nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za całokształt twórczości. Za książkę Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (PIW 2010) otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz nominację do nagrody „Polityki” za najlepszą książkę historyczną roku i nagrody literackiej „Srebrny Kałamarz”. Jest laureatem Zachodniopomorskiego Nobla – nagrody przyznawanej wybitnym ludziom nauki. W ostatnich latach wydał w Bellonie trzy tomy prac wybranych: Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa (2017), Pomeranika (2020), Gorzka sól historii. Migracje i transformacje (2021) i wespół z fotografikiem Timmem Stützem publikację Spacer między słowem a obrazem w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej (2023).

Pytania o to, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, zadaje sobie
człowiek od zarania. Niezmiennie przerastają one jego
możliwości poznawcze, więc sprzeczne odpowiedzi napawają
jednych radością, u innych budzą strach. Od dumy i lęku daleka
jeszcze droga do megalomanii czy obsesji i depresji, ale
jednostki i narody z niezwykłą łatwością, wręcz lekkomyślnością,
na nią wkraczają, najczęściej w urojonym przekonaniu
o potrzebie obrony. Zmierzają ku przepaści, niepomne, że na
jej krawędzi będą igraszką Historii. A ona, choć sama figlarka,
nie lubi, gdy z niej żartują, i odpowiada niszczycielską potęgą
swoich wichrów, sprowokowanych przecież przez nas.
Kultura zachodnia poza historią nie istnieje. Kryzys myślenia
historycznego jest zarazem kryzysem naszej cywilizacji. Nie
zapomnieliśmy o przeszłości. Jesteśmy nią owładnięci. Odchodzimy
jednak od historii krytycznej, zastępując ją pamięcią,
by nie rzec – pamiętliwością. Teksty dotyczące bojów o przeszłość
na pograniczu pamięci i historii, stereotypów jednostkowych,
mitów i obsesji narodowych stanowią trzon tej
książki.