ŚWIADECTWO Z ŻYWOCIC
  

 ŚWIADECTWO Z ŻYWOCIC. ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ I OKOLICZNOŚCI TRAGEDII ŻYWOCICKIEJ - już dostępna w kasie Muzeum Śląska Cieszyńskiego!

Książka historyka prof. Mečislava Boráka (1945-2017), czołowego czeskiego eksperta zajmującego się badaniami dotyczącymi represji politycznych i zbrodni wojennych w nowożytnej historii Europy Środkowej, przedstawia tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w niewielkiej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim we wczesnych godzinach rannych 6 sierpnia 1944 roku. Autor, na podstawie wnikliwych badań zachowanych źródeł, zeznań świadków i ocalałych, rekonstruuje w szerszym kontekście zabójstwo 36 mężczyzn – 28 Polaków i 8 Czechów – dokonane w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców, pijących w jednej z karczm w Żywocicach. Publikację uzupełnia bogaty materiał ikonograficzny: mapy, fotografie i reprodukcje dokumentów.

Polskojęzyczną wersję książki w tłumaczeniu Ireny Prengel-Adamczyk, jak i wznowienie wersji oryginalnej z roku 1999, które do druku przygotował dr Radim Jež, wydało Muzeum Těšínska. Cena 74 zł.

Kasa Muzeum czynna:
wtorek, czwartek, niedziela 10:00-14:00
środa 12:00-16:00
piątek, sobota 10:00-15:00

Polecamy i zapraszamy!