Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie"
  

 Publikacja pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017” podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat najstarszego na Śląsku Cieszyńskim zabytku architektury, ale również prezentuje materiały źródłowe z badań w latach 1941-1942, 1947-1954 oraz 2013-2017. Wydawcą głównym jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, współorganizatorami są Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie.

Książka do pobrania

Monografia została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.