OD WYSTAWY DO MUZEUM...
  

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Sekcja Ludoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

zapraszają na wernisaż

OD WYSTAWY DO MUZEUM...

120 lat od pierwszej wystawy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie

Galeria Wystaw Czasowych MŚC

29 września 2023 r. godz. 15.30

oraz prelekcję Hanny Grudniewskiej

O CZASACH, KIEDY KA¯DY MÓGŁ ZOSTAÆ LUDOZNAWCĄ

występ Kapeli „Bukoń” z Jabłonkowa!