[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA ŚLĄSKU
  

 Minęła właśnie 103. rocznica podziału historycznego terytorium dawnego Księstwa Cieszyńskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwało się Teschen, dla Czechów – Těšín, dla Polaków zaś zawsze było Cieszynem. Podział w roku 1920 był zakończeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym ważyły się losy Śląska Cieszyńskiego. Jednym z etapów tego okresu był przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosłowacko-polskiej) Międzysojuszniczej Komisji Kontrolującej. Nieocenioną, a przy tym wyjątkowo interesującą pamiątką po tej kilkumiesięcznej misji jest książka Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach międzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (PL), którego pomysłodawcą i koordynatorem był dr TOMÁŠ RUSEK, książka ta została przetłumaczona z języka angielskiego na czeski oraz polski. Dziś proponujemy Państwu jej wersję elektroniczną, tę właśnie trójjęzyczną, poprawioną, którą mogą Państwo bezpłatnie pobraæ. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu Śląsk Cieszyński 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu è. 22010278 v rámci projektu Těšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.