Zamówienie publiczne ZP.252.3.2022
  

 MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPO¯) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPO¯) I GRUPĄ INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa Częśæ I

Załącznik nr 6 - Umowa Częśæ II

Załącznik nr 7 - OPZ

 

Informacja o posiadanych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty