Ożywiona nieobecnośæ - zapomniane ludowe piękno
  

 

 

Zadanie polegające na   hermeneutyce źródeł etnograficznych Andrzeja Podżorskiego w zakresie zdobnictwa w Beskidzkie Śląskim, prezentacji sylwetki i warsztatu tego nauczyciela, badacza, etnografa i wybitnego rysownika.


Działania realizowane w trakcie trwania zadania:

- wydanie publikacji przybliżającej postaæ i dorobek Andrzeja Podżorskiego założyciela Muzeum Beskidzkiego w Wiśle

- wydanie kart edukacyjnych, prezentujących piękno beskidzkiego zdobnictwa

- warsztatowe plastyczne inspirowane zdobnictwem

- pokazy tradycyjnego zdobnictwa połączone z prelekcją (w drewnie, metalu oraz na tradycyjnych instrumentach)

- przygotowanie wystawy czasowej prezentowanej w 3 miejscach w regionie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 
 

Czas trwania projektu: 01.04.2022 – 31.12.2022

Miejsce realizacji: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle

Harmonogram spotkań warsztatowych i pokazów:

 
 
 
Książka do pobrania