Oszelda Paweł
  

 Oszelda, Paweł daty-życia 1823-1864 Lekarz, polski działacz narodowy. Ur. w Nieborach. Syn Pawła, właściciela maglowni płótna i gospodarstwa rolnego oraz Marii Liszki. Absolwent szkoły ludowej w Nieborach i gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie. Studia medyczne w Wiedniu (1842-1848). Dyplom doktora medycyny (1848). Po powrocie z Wiednia rozpoczął praktykę lekarską na Śląsku Cieszyńskim i akcję uświadamiania warstwy chłopskiej, urządzając wiece chłopskie, formował gwardie narodowe, m.in. w Nieborach, Ligotce, Wędryni. Za działalnośæ rewolucyjną aresztowany (1850), osadzony w więzieniu w Spielbergu k. Brna. W 1859 r. brał udział w wojnie austriacko-francuskiej jako lekarz wojskowy. Po wojnie przydzielony do garnizonu w Ödenburgu (obecnie Sopron) na Węgrzech, gdzie zmarł. źródło Polski słownik biograficzny. T. 24 / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław [i in.], 1979, s. 605-606 czytaj więcej...