Michejda Oskar ks.
  

 Michejda, Oskar (sr) daty-życia 1885-1966 Pastor. Ur. w Bystrzycy. Syn Karola, pastora i Marii Szołtys. ¯onaty z Pauliną Grycz. Ojciec m.in. Adama (1916-1961), lekarza; Zofii Lipowczan (1919-) i Oskara (juniora, 1922-), inżyniera mechanika. Absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie (1904). Studia teologiczne w Wiedniu, Halle i Berlinie. Wikary w Skoczowie (1909). Pastor w Bystrzycy (1912-1919) i Trzyńcu (1919-1939). Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku w Czechosłowacji (od 1927). Prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, członek Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. Redaktor tygodnika "Ewangelik" (1925-1938). W czasie II wojny światowej więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Po wojnie pastor w Cieszynie, senior diecezji cieszyńskiej. Radny Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor kazań wydanych drukiem oraz opracowań biograficznych. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...