https://muzeumcieszyn.pl
Lekcje muzealne Drukuj Email
  

Cena za lekcję muzealną /45 min./ wynosi 100,00 zł Maksymalna ilośæ osób biorących udział w lekcji - 30 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokładnego terminu.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH
w MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE

Etnografia

1. Garncarstwo ludowe – techniki wykonywania i zdobienia (dr hab. Grzegorz Studnicki)
2. Strój cieszyński i strój górali Beskidu Śląskiego (dr hab. Grzegorz Studnicki)
3. Skrzynie malowane i ryzowane – techniki zdobnicze stosowane przy wykonaniu mebli ludowych (dr hab. Grzegorz Studnicki)
4. Obrzędy i zwyczaje (dr hab. Grzegorz Studnicki)

Sztuka 

1. Najstarsza sztuka na Śląsku Cieszyńskim (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk).
2. Muzeum ks. Leopolda Jana Szersznika (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)
3. Mieszczanie cieszyńscy – życie codzienne (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)
4. Techniki artystyczne (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)

Historia

1. Piastowie cieszyńscy (mgr Jan Paweł Borowski)
2. Duński flecik i jego droga do Cieszyna. Przyczynek do dziejów wojny trzydziestoletniej w Księstwie Cieszyńskim (mgr Jan Paweł Borowski)
3. Fenomen ptaszniczki. Z dziejów cieszyńskiego rusznikarstwa (mgr Jan Paweł Borowski)
4. Najstarsza mapa Księstwa Cieszyńskiego i jej tajemnice (mgr Jan Paweł Borowski)
5. Poradnik genealoga amatora ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań przodków na Śląsku Cieszyńskim (mgr Jan Paweł Borowski)
6. Złoty wiek Cieszyna, czyli rozwój urbanistyczny, gospodarczy i społeczny miasta u progu XX w. (mgr Irena French)
7. Rozwój przemysłu na Śląsku Cieszyńskim do 1939 r. (mgr Wojciech Święs)
8. Polski ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim (mgr Wojciech Święs)
9. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (mgr Wojciech Święs)
10. Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. (mgr Wojciech Święs)
11. Od euforii po dramat – Śląsk Cieszyński w I poł. XX w. (mgr Wojciech Święs)
12. Śląsk Cieszyński podczas II wojny światowej (mgr Wojciech Święs)
13. Cieszyniacy w powstaniu warszawskim (mgr Wojciech Święs)

Archeologia

1. Spacerem po zabytkach Góry Zamkowej w Cieszynie – lekcja z oprowadzaniem (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
2. Poznajmy naszych przodków. Słowianie na Śląsku Cieszyńskim (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
3. Zawód  z przygodą. Na czym polega praca archeologa? (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
4. Co kryje Cieszyn? Znaleziska archeologiczne z terenu miasta (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
5. Archeologia Powiatu Cieszyńskiego (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)

Dział Oświatowy

1. Szersznik dla najmłodszych – spacer edukacyjny po Muzeum  dla przedszkolaków i klas 1-2 szkoły podstawowej (mgr Agnieszka Górecka-Przywara, mgr Maksymilian Kapalski)
2. Obrazy pisane światłem, czyli o ikonie słów kilka (mgr Maksymilian Kapalski)
3. Książka w muzeum – książka jako dzieło sztuki (mgr Maksymilian Kapalski)
4. Wokół kultury, nauki i filozofii na przełomie epoki oświecenia i romantyzmu (mgr Agnieszka Górecka-Przywara)
5. Kultura, moda i muzyka  w średniowiecznym Cieszynie (mgr Agnieszka Górecka-Przywara)

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko