https://muzeumcieszyn.pl
Zbigniew Rossa - poezja przestrzenna, Włodzimierz Syguła - malarstwo Drukuj Email
  

fot. Dominik DubielWłodzimierz Syguła - malarstwo,  Zbigniew Rossa - poezja przestrzenna. "20" taki tytuł nosiła wystawa czasowa, której autorami byli Włodzimierz Syguła i Zbigniew Rossa. Pierwszy jest malarzem, grafikiem i konserwatorem dzieł sztuki drugi nowojorskim biznesmenem i poetą. Artystów tych łączy z sobą wspólny temat: kobieta i ona stała się przyczyną ich współpracy artystycznej. Każdy z nich w inny sposób opowiada o kobiecie, jeden poprzez malarstwo i grafikę, drugi poprzez słowa.

Z Włodzimierzem Sygułą, który pochodzi z Olkusza, a stale związany jest z Krakowem, można się spotkaæ w czasie jego prac konserwatorskich wykonywanych przy cieszyńskich i bielskich zabytkach (m.in. Sala Rzymska w muzeum w Cieszynie, kościół w Starym Bielsku). Jest absolwentem krakowskiej ASP, swe prace wystawiał na wielu wystawach w kraju i za granicą.Jego obrazy i grafiki są niezwykle barwne, choæ pojawiają się czasem również dzieła prawie monochromatyczne.

Obrazy malowane są akrylem na płótnie, natomiast grafiki wykonywane zostały technikami mieszanymi (litografia, akwaforta, akwatinta, fotografia, technika komputerowa). We wszystkich jego pracach pojawia się ciało kobiece wraz z jego urokami. Mimo ekspresji barwnej, tematyka i sposób jej ukazania stwarza niezwykle poetycki klimat.

Zbigniew Rossa na stałe mieszka w Nowym Jorku ale urodził się w Nowej Hucie i stale kursuje pomiędzy Nowym Jorkiem i Krakowem. W wolnych chwilach pisze wiersze, również dla dzieci (patrz. podręczniki do szkoły podstawowej). Oprócz tomików poezji, ostatnio wydawanych wspólnie z Włodzimierzem Sygułą, poeta prezentuje swe wiersze w zupełnie nowatorski sposób wychodząc z nimi "na spacer". Montując swe instalacje usiane wierszami w najmniej oczekiwanych miejscach (na wodzie, w lesie, na ulicy, w piwnicy...) powoduje, że przechodzień musi się zatrzymaæ i przeczytaæ.

fot. Dominik Dubiel

Wiersz dociera do nas w zupełnie nietypowy, zaskakujący sposób. Sam poeta powiedział mi, że wiersze czyta rzadko i należy do większości nie czytającego społeczeństwa. Stąd pomysł z poezją przestrzenną, docierającą do czytelnika bez ponoszenia kosztów kupna książki, czy też konieczności przewracania kartek. Cieszyńska prezentacja wierszy Rossy została zrealizowana w formie labiryntu i taki też nosi tytuł.

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko