https://muzeumcieszyn.pl
Marcin Głuszek - Dokument, wystawa fotograficzna Drukuj Email
  

 Wystawa fotograficzna zatytułowana Dokument prezentuje prace Marcina Głuszka, studenta piątego roku etnologii na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie. Od kilku lat zajmuje się on fotografią, między innymi uczestnicząc w Polsko-Niemieckich Warsztatach Fotograficznych przy Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu czy też próbując swych sił w Gazecie Wyborczej. Współpracuje ze cieszyńskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji Działajmy Razem oraz z Muzeum im. A.Kłosińskiego w Kętach.

W Piwnicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentowane są trzy cykle zdjęæ wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Pierwszy z nich jest owocem obecności autora zdjęæ na zajęciach z dziełmi autystycznymi, które organizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Działajmy Razem. Drugi z kolei dokumentuje uroczystości religijne, które co roku odbywajś się na górze Trzonka w pierwszą niedzielę sierpnia. Trzeci zaś stanowi swoisty zapis wędrówek autora po polskiej i czeskiej części Cieszyna, wędrówek i przyglądania się ludziom i pejzażom, zwykłym i niezwykłym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko