https://muzeumcieszyn.pl
Deklaracja dostępności Drukuj Email
  

Podmiot: Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Dane teleadresowe: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 29 33, 33 851 29 32

Data publikacji strony internetowej: 23.08.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01.03.2016

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 20.06.2024

Informacja o dostępności

Strona internetowa https://muzeumcieszyn.pl oraz wszystkie subdomeny domeny muzeumcieszyn.pl są stronami informacyjnymi. Zabierają zbiór informacji o muzeum i jego historii, wystawach oraz wydarzeniach, ofercie edukacyjnej (warsztaty, wykłady, zajęcia rodzinne).

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Według rozszerzonego raportu dostępności strony www przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w dniu 2 listopada 2018 roku, witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

    dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

    brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej,

    brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,

    brak mapy serwisu

Wyłączenia:

    część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Wersja mobilna serwisu

Strony internetowe można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowane zostały w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się za poziomie 0.

W budynku jest winda, ekspozycja stała jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Galeria wystaw czasowych również jest dostępna dla osób z niesprawnością fizyczną.

Otoczenie muzeum – ul. Regera, Limanowskiego to nawierzchnie brukowane. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Muzeum Śląska Cieszyńskiego dysponuje wózkiem inwalidzkim.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, podstron oraz subdomen Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie go itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć

tel.  33 851 29 33, 33 851 29 32

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum Śląska Cieszyńskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum Śląska Cieszyńskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko