https://muzeumcieszyn.pl
"Nie szata zdobi człowieka"? Strój cieszyński na przełomie XIX i XX w. Drukuj Email
  

fotografia ze zbiorów muzeum"Nie szata zdobi człowieka"? Strój cieszyński na przełomie XIX i XX w.. Wystawa poświęcona jest strojowi cieszyńskiemu, jego zmianom - przeobrażeniom na przestrzeni XIX i XX stulecia. Na wystawę składają się fotografie, obrazy oraz elementy stroju cieszyńskiego (kabotki, suknie cieszyńskie, szpencery, czepce, szatki, itp.) znajdujące się w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Mają one ukazaæ najstarsze formy tego stroju, jego zmiany, aż do chwili obecnej. Wystawa - w intencji jej twórców - ma na celu zaprezentowaæ bogactwo i niepowtarzalnośæ stroju cieszyńskiego. Prześledzenie procesu jego zmian umożliwiæ mają nie tylko zdjęcia pochodzące z 2 poł. XIX w. oraz pierwszych czterech dekad XX stulecia, ale również prezentowane na wystawie współczesne suknie cieszyńskie uszyte i wyhaftowane przez Michalinę Prus z Cieszyna - obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia swej działalności artystycznej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko