https://muzeumcieszyn.pl
Kolekcja księdza Szersznika Drukuj Email
  

 Wystawa czynna od 11.06.2022 do 25.09.2022, Galeria Wystaw Czasowych

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na wystawę zatytułowaną KOLEKCJA KSIęDZA SZERSZNIKA, przygotowaną dla uczczenia jubileuszu 220. rocznicy założenia publicznego muzeum w Cieszynie, jednego z najstarszych muzeów w Europie Środkowej. Zgromadzenie w jednym miejscu najwspanialszych eksponatów Szersznikowskiego muzeum ukazuje nie tylko jego bogactwo, ale też potwierdza fakt, iż ks. Szersznik pozostanie jednym z najniezwyklejszych obywateli Cieszyna w jego historii.

Ksiądz Leopold Jan Szersznik zrealizował oświeceniową ideę tworzenia muzeów o charakterze publicznym. Umieszczając zbiory przy bibliotece, nadał im charakter naturalnej ilustracji wiedzy teoretycznej. Gromadzenie eksponatów rozpoczął Szersznik na wiele lat przed jego udostępnieniem publiczności. Pierwsze egzemplarze mineralogiczne, otrzymał już w 1777 r. od Józefa Wussina, budowniczego dróg w okolicy Cieszyna. W roku 1801 ulokował swoje zbiory w dawnym budynku gimnazjum.

Muzeum Szersznika było zbiorem naukowym o ustalonej systematyce, myślą przewodnią był dydaktyzm – chęæ ukazywania określonych elementów wiedzy naukowej, gdzie najważniejszy jest cel informacyjno-naukowy.

Ks. Szersznik określał swoje zbiory mianem „Naturalienkabinet” i „Kunstkabinet”, wyraźnie oddzielając twory przyrody od wytworów człowieka. Przejawiał się w tym filozoficzny idealizm Szersznika, który pragnął ukazaæ w jednym zbiorze historię naturalną świata i jej zwieńczenie – geniusz człowieka, wyrażając w tym wiarę w jednośæ świata i jego nieustanny postęp.

Pełny obraz zbiorów muzealnych ks. Szersznika obrazuje ich spis, sporządzony w roku 1815, już po śmierci założyciela. W zbiorze naturaliów spisano 6562 eksponaty, w tym 4619 minerałów, 1279 skorupiaków i muszli, 108 próbek drzew i żywic, 402 wypchane ptaki i zwierzęta oraz 155 innych przedmiotów (jaja, kości itp.). Zbiór numizmatyczny obejmował 1905 eksponatów, zbiór sztuki i rzemiosła artystycznego (określony jako „osobliwości”) 195 eksponatów, zaś kolekcja maszyn, modeli oraz przyrządów naukowych liczyła 90 przedmiotów.

Przeważającą częścią zbiorów były naturalia, dziś większośæ kolekcji Szersznikowskiej stanowią owe wytwory człowieka, w tym m.in. instrumenty astronomiczne, elementy uzbrojenia, malarstwo i grafika, medale i monety, starożytności i osobliwości. Na wystawie, obok kabinetu ostatniej cieszyńskiej Piastówny, księżnej Elżbiety Lukrecji, czy portretu księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego, podziwiaæ można przyrządy astronomiczne z XVII-wiecznym globusem nieba i dwoma astrolabiami, półzbroję husarską z kolczugą, inkrustowany arkebuz czy egzotyczną broń na czele z tarczą ze skorupy żółwia. Pośród naturaliów są minerały, szczęka i ząb mamuci; pośród przeróżnych starożytności - grecka ceramika; jest kolekcja medali z portretami papieży, mapy Księstwa Cieszyńskiego, szyld z gospody w Janowicach ze śmiercią Ondraszka i zegar księdza Szersznika. Zapraszamy niniejszym do obejrzenia tych największych skarbów kolekcji cieszyńskiego Muzeum! Wystawa potrwa do 25 września.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko