https://muzeumcieszyn.pl
Wokół Solidarności Drukuj Email
  

 Wystawa prezentowana w Galerii Wystaw Czasowych wpisuje się w obchody 25. rocznicy założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚÆ. Jednakże celowo nosi tytuł WOKÓŁ SOLIDARNOŚCI i dotyczy nie tylko działań związkowych, ale również szerszego kontekstu, który można by nazwaæ społecznym ruchem solidarnościowym.

Na tle ruchu ogólnopolskiego oprócz dokumentów związkowych przedstawione zostały m.in. działania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (czyli ówczesnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej), lokalne wybory, ulotki, dalekopis i powielacz, solidarnościowa prasa, transparenty, zdjęcia z działalności Niezależnego Związku Studentów i przemawiające do wyobraźni symbole minionych czasów itp. Zostały one skonfrontowane z ówczesną z propagandą komunistyczną.

Nie udało się jeszcze odtworzyæ historii ruchu Solidarnościowego na Śląsku Cieszyńskim w chronologicznym układzie, choæ oczywiście pojawiły się akcenty lokalne, takie jak spisy internowanych, ich korespondencja i pamiątki z pobytu w więzieniach, dokumentacja tych wydarzeń. Zebrane materiały sygnalizują jednak, że Śląsk Cieszyński miał również swoich bohaterów i swoją ciekawą historię Solidarnościową.

Wystawa, zorganizowana przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenie WSZECHNICA, powstała dzięki przychylności wielu osób prywatnych i instytucji, które wypożyczyły eksponaty

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko