https://muzeumcieszyn.pl
Oskar Pawlas Pejzaże Drukuj Email
  

OSKAR PAWLAS urodził się 18 lipca 1924 roku w Suchej Średniej (RC). Uczęszczał do gimnazjum w Czeskim Cieszynie, gdzie u Gustawa Fierli zdobywał pierwsze wiadomości na temat sztuki. Jego edukację przerwał wybuch II wojny światowej. Zaocznie studiował rysunek w praskiej Szkole Sztuk Dekoracyjnych i pracował przy kolei.

Po zakończeniu wojny zdał maturę w czeskocieszyńskim gimnazjum i nadal rozwijał swe zainteresowania plastyczne pod kierunkiem Władysława Pasza. Studia rozpoczął na wydziale wychowania plastycznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu pod kierunkiem profesorów J. Zrzavégo, F.V.Mokrégo, A. Kuèery oraz rzeźbiarzy K. Lenharta i J. Navratila. Po ich skończeniu rozpoczął pracę pedagoga w gimnazjum w Czeskim Cieszynie i Orłowej. Następnie podjął pracę m. in. jako projektant form przestrzennych i wizualnych koncepcji budownictwa. Jest autorem pomników w Hrabyni (koło Ostrawy) i w Sklabyni (koło Martina).

Maluje najczęściej pejzaże, jest również rzeźbiarzem, ilustratorem i medalierem. Wystawiał swe prace na ponad 70 wystawach indywidualnych i 125 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jest długoletnim prezesem Stowarzyszenia Artystów Plastyków przy ZG PZKO. Za swą działalnośæ został odznaczony medalami Zasłużonego dla Kultury Polskiej, a w 2004 roku z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług RP.

Irena Adamczyk

Prace wystawione na cieszyńskiej wystawie, a jest ich 50, można kupiæ. Ceny są przystępne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko