https://muzeumcieszyn.pl
Huculszczyzna i Łemkowszczyzna na nowo odkryte Drukuj Email
  

Krajobraz - architektura - obrzędowośæ. W Piwnicy Muzealnej Muzeum Śląska Cieszyńskiego od 9 marca do 7 maja prezentowana jest wystawa etnograficzna zatytułowana HUCULSZCZYZNA I ŁEMKOWSZCZYZNA NA NOWO ODKRYTE. KRAJOBRAZ - ARCHITEKTURA - OBRZęDOWOŚÆ. Na wystawie prezentowane są fotografie autorstwa profesora Mariana Pokropka przedstawiające krajobraz Karpat Wschodnich, architekturę ludową i cerkiewną oraz obecny stan kultury ludowej huculszczyzny.

W Piwnicy Muzealnej Muzeum Śląska Cieszyńskiego od 9 marca do 7 maja prezentowana jest wystawa etnograficzna zatytułowana HUCULSZCZYZNA I ŁEMKOWSZCZYZNA NA NOWO ODKRYTE. KRAJOBRAZ - ARCHITEKTURA - OBRZęDOWOŚÆ. Na wystawie prezentowane są fotografie autorstwa profesora Mariana Pokropka przedstawiające krajobraz Karpat Wschodnich, architekturę ludową i cerkiewną oraz obecny stan kultury ludowej huculszczyzny. Uzupełnieniem do zdjęæ są eksponaty pochodzące z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach k/Warszawy, które prowadzone jest przez Stanisławę i Mariana Pokropków. Na wystawie można zobaczyæ współczesne huculskie wyroby rękodzielnicze: kilimy, ceramikę, elementy stroju huculskiego, współczesne ikony oraz kilkadziesiąt kolorowych pisanek wielkanocnych. Obok tematyki huculskiej pojawia się fotograficzny akcent łemkowski, a to za sprawą Bogdana Słupczyńskiego reprezentującego Stowarzyszenie SAŁASZ.

Grzegorz Studnicki, komisarz wystawy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko