https://muzeumcieszyn.pl
"Na skrzyżowaniu dziejów i kultur" Drukuj Email
  

 "Na skrzyżowaniu dziejów i kultur" - ekspozycja stała (Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Stała ekspozycja zlokalizowana jest na drugim piętrze Pałacu Larischów i zajmuje powierzchnię ponad 1000 m2. Chronologicznie obejmuje okres od prehistrorii do końca II wojny światowej.

Pierwsze z sal pokazują bogate zbiory archeologiczne dokumentujące najstarsze dzieje Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Kolejne pomieszczenia przenoszą nas w okres piastowski, kiedy książęta cieszyńscy odgrywali znaczącą rolę w skali europejskiej. Ich następcami na skutek wygaśnięcia linii piastowskiej zostali Habsburgowie. Wiele miejsca poświęcono roli szlachty i mieszczaństwa na przestrzeni wieków. Nie zapomniano o znaczeniu cechów rzemieślniczych oraz rozwoju przemysłu w XIX i początkach XX wieku. Ostatnia sala zamykająca ciąg historyczny przedstawia najważniejsze wydarzenia I poł. XX wieku, począwszy od powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, poprzez wojnę polsko-czeską i podział miasta w 1920 r., aż po przełomowe wydarzenia roku 1938 i okres II wojny światowej. Jedną z sal poświęcono ks. Janowi Leopoldowi Szersznikowi - założycielowi w roku 1802 Muzeum, zaś na pierwszym piętrze urządzono zbrojownię. Znakomitą większośæ ekspozycji stworzono w oparciu o własne bogate zbiory.

 

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko