https://muzeumcieszyn.pl
Pindór Jan Drukuj Email
  

 Pindór, Jan daty-życia 1852-1924 Pastor, pisarz, tłumacz. Ur. w Lesznej Górnej. Syn Jana, rolnika i Heleny Kozioł. Ojciec Karola, dyplomaty. Absolwent II. gimnazjum (dawnego ewangelickiego) w Cieszynie (1873). Studia teologiczne w Wiedniu i Lipsku (1873-1877). Doktorat w Lipsku. Ordynowany w 1877 r. Pastor w Cieszynie (1877-1915). Katecheta w Gimnazjum Polskim w Cieszynie. Kaznodzieja w Trzyńcu (1902-1915). W l. 1918-1924 przebywał w Chełmie, prowadząc działalnośæ duszpasterską i charytatywną. Członek Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszynie. Autor licznych prac religijnych i historycznych. Tłumacz literatury religijnej na język polski. Publikował na łamach "Przyjaciela Ludu" i "Posła Ewangelickiego" w Cieszynie. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko