https://muzeumcieszyn.pl
Kunicki Ryszard Drukuj Email
  

 Kunicki, Ryszard daty-życia 1873-1960 kryptonim R. K-cki pseudonim Lubelski, Cezary Lekarz, działacz polityczny. Ur. w Tyflisie na Kaukazie. Syn Czesława, lekarza i Heleny Popejko. Ojciec Stanisława i Adama, lekarzy. Absolwent Gimnazjum Klasycznego nr 3 w Warszawie (1892), studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Skazany na zesłanie do guberni symbirskiej za działalnośæ niepodległościową (1894), studia dokończył w Krakowie (1899). Po studiach osiadł na Śląsku Cieszyńskim (1899). Mieszkał m.in. w Łazach, Morawskiej Ostrawie (1901) i Frysztacie (od 1902). Członek Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Siła" (przewodniczący Zarządu Głównego), Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, Rady Nadzorczej Banku Rolniczego we Frysztacie i krakowskiego oddziału Uniwersytetu Ludowego. Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907-1911). W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Od 1917 r. lekarz w szpitalu wojskowym w Cieszynie. Członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przewodniczący Głównego Komitetu Plebiscytowego (od 1919). W 1920 r. wybrany do naczelnych władz Polskiej Partii Socjalistycznej. Wydawca "Robotnika Śląskiego" (1909-1911). Poseł do sejmu RP (1919-1922). W 1920 r. opuścił Śląsk, działał w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Pracował jako lekarz i społecznik. Autor licznych prac z zakresu medycyny. Zm. w Warszawie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko