https://muzeumcieszyn.pl
Feitzinger Edward Drukuj Email
  

 Feitzinger, Edward (jr) daty-życia 1851-1932. Księgarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), księgarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Ojciec Hermanna, chemika i księgarza. Właściciel wydawnictwa i księgarni w Cieszynie. Znacznie rozszerzył odziedziczoną po ojcu księgarnię. Sprzedawał polskie podręczniki szkolne, kalendarze, powieści, książki dla dzieci i młodzieży, artykuły papiernicze oraz przybory szkolne. Utrzymywał kontakty z księgarzami poznańskimi, których patriotyczne i popularnonaukowe wydawnictwa rozprowadzał po całym Śląsku. Ogłosił szereg katalogów swej firmy. Prowadził działalnośæ nakładową: wydawał w wysokich nakładach, na niskim poziomie literackim i edytorskim książki przygodowe, sensacyjno-rozrywkowe, a także przewodniki turystyczne, modlitewniki i inne. Ok. 1874 r. założył nowoczesną drukarnię, w której wydawał książki w języku niemieckim i polskim. W 1888 r. sprzedał drukarnię firmie Kutzer i Spółka, a w 1889 r. przejął wydawnictwo Jerzego Kotuli. Po 1918 r. ograniczył działalnośæ firmy i przekazał ją synowi Hermannowi. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko