https://muzeumcieszyn.pl
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego Drukuj Email
  

01.11 - 31.03

poniedziałek - 10.00 - 15.00

wtorek, czwartek, piątek - 9.00 - 15.30

środa - 9.00 - 17.00

sobota - 10.00 -15.00

niedziela - 8.30 - 13.30

01.04 - 31.10

poniedziałek - 10.00 - 15.00

wtorek, czwartek, piątek - 9.00 - 15.30

środa - 12.00 - 20.00

sobota - 10.00 -15.00 

niedziela - 8.30 - 13.30

Ostatnie wejście godzine przed zamknięciem.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko