https://muzeumcieszyn.pl
4. Dział Sztuki Drukuj Email
  

 Dział sztuki liczy obecnie ponad 9 000 eksponatów. Już ksiądz Leopold Jan Szersznik tworząc swą kolekcję założył, że nie będzie się ona opierała tylko i wyłącznie na przedmiotach pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, czy ziem przyległych. Tak więc przez ponad 200 lat historii naszego muzeum zebrała się pokaźna kolekcja obrazów, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego, prezentujących różne techniki artystyczne, pochodzących z różnych okresów i wykonanych w różnych miejscach Europy i świata. Pieczę nad działem po jego wyodrębnieniu z całości zbiorów w 60. latach XX wieku sprawowali kolejno: dr W. Iwanek, M. Adamczyk i A. Połednik. 

Na obecną kolekcję Działu Sztuki składają się obiekty pochodzące  ze zbiorów ks. L.J. Szersznika, Muzeum Miejskiego, prywatnej kolekcji Bruna Konczakowskiego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, darów, legatów i przekazów od osób prywatnych i instytucji oraz  zakupów poczynionych przez muzeum w ciągu całego XX wieku.     

Szersznik nazwał swą kolekcję dzieł sztuki różnymi „starożytnościami i osobliwościami”. Nie jest ona zbyt duża, bowiem zbiory Szersznika obejmowały przede wszystkim księgozbiór, minerały i przedmioty z dziedziny przyrody, niemniej zachowane do dzisiaj eksponaty stanowią jedne z najcenniejszych obiektów naszego muzeum. Pochodzą one zarówno z odległych miejsc Europy, jak i z terenu Śląska Cieszyńskiego.

W okresie międzywojennym do zbiorów trafiła duża liczba eksponatów sakralnych pochodzących z cieszyńskich i okolicznych kościołów. Tak więc w muzeum znalazły się obrazy ołtarzowe i rzeźby z Ogrodzonej, Kisielowa, Puńcowa, Ochab, Lesznej, Stonawy oraz niektórych kościołów cieszyńskich. Są to zabytki wysokiej klasy, z reguły malowane na deskach lub rzeźbione w drewnie, datowane na okres od XV do XVIII wieku.

Do największych kolekcjonerów europejskich należał bezsprzecznie Bruno Konczakowski, którego prywatne zbiory po jego śmierci zostały podzielone na trzy części, a jedna z nich uświetniła kolekcję sztuki muzeum cieszyńskiego. Mimo, że Cieszyn musiał zrezygnowaæ z najbardziej reprezentatywnej części, tzn. broni, to do  zbiorów działu sztuki trafiły 4 okazy słynnych cieszynek (jedyne zresztą w naszej kolekcji muzealnej). Konczakowski nie zawężał swego zbieractwa do przedmiotów rodzimych, jego kolekcja zawierała wszystko co cenne i piękne. Stąd w  zbiorach sztuki znalazły się majoliki włoskie i fajanse hiszpańskie, porcelana niemiecka i austriacka, szkło dolnośląskie, meble francuskie, dywany z Bliskiego Wschodu i renesansowe kamionki niemieckie. W ostatnich latach Muzeum  wzbogaciło się również o dośæ nietypowe, jak na Śląsk Cieszyński eksponaty, a mianowicie zbiór ikon prawosławnych głównie z XIX wieku (obecnie około 500 sztuk), które sukcesywnie przekazane były z Urzędu Celnego w Cieszynie i Straży Granicznej.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko