https://muzeumcieszyn.pl
misja Drukuj Email
  
Misją Muzeum jest ochrona i upowszechnianie materialnego i duchowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego w jego  historycznych granicach i wielokulturowym charakterze, w kontekście historii Europy i Polski.
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko