https://muzeumcieszyn.pl
Z wielkich dni Cieszyna - Rada Narodowa Ksiestwa Cieszynskiego 1918 - 2008 Drukuj Email
  

Wystawę można zwiedzaæ od 17.10.2008 w Sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Całe pokolenia naszych przodków żyły w państwach, które nie dopuszczały do świadomości swoich obywateli pojęcia „Polska”. Jeszcze nasi dziadkowie żyli w ramach monarchii austro-węgierskiej. I chociaż w przypadku historii Księstwa Cieszyńskiego trudno mówiæ o zaborach, to przecież sytuacja ludności polskiej daleka była od ideału wolnościowego. Dlatego też, wydarzenia obchodzonej  90 rocznicy powstania i działalności Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, należą do najważniejszych w długich dziejach Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego.

Chcąc zrozumieæ rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim musimy nawiązaæ do lat wcześniejszych, do drugiej połowy w XIX i przypomnieæ dzieje walki o język polski i o polską szkołę, o prawo do tworzenia stowarzyszeń i działalności polskich chórów i teatrzyków. Należy wspomnieæ takich budzicieli polskości jak  Paweł Stalmach, Jerzy Cienciała, ks. Ignacy Świeży, dr. Jan Michejda, Franciszek Halfar, ks. Józef Londzin i wielu innych. Jednak dopiero koniec wojny światowej stał się znakomitą okazją do odzyskania niepodległości i Cieszynianie tej okazji nie przegapili.

Chcąc zrozumieæ rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim musimy nawiązaæ do lat wcześniejszych, do drugiej połowy w XIX i przypomnieæ dzieje walki o język polski i o polską szkołę, o prawo do tworzenia stowarzyszeń i działalności polskich chórów i teatrzyków. Należy wspomnieæ takich budzicieli polskości jak  Paweł Stalmach, Jerzy Cienciała, ks. Ignacy Świeży, dr. Jan Michejda, Franciszek Halfar, ks. Józef Londzin i wielu innych. Jednak dopiero koniec wojny światowej stał się znakomitą okazją do odzyskania niepodległości i Cieszynianie tej okazji nie przegapili.

 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powstała 19 października 1918 r. i była pierwszą lokalną polską władzą na ziemiach polskich. Był to czyn bohaterski a jednocześnie charakteryzujący się wielką mądrością polityczną. Chociaż czeska agresja w styczniu 1919 roku zniweczyła znaczną częśæ zamierzeń Rady to przecież to co udało się zrealizowaæ zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Nasza wystawa ukazująca tamte dni, ma skłoniæ do chwili refleksji, bo przecież wolnośæ i niepodległośæ nie są dane na zawsze. Trzeba je pielęgnowaæ i hołubiæ.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko