https://muzeumcieszyn.pl
Edyta Cieślik-Moczek Drukuj Email
  

Wystawę można zwiedzaæ od 15.07.2008 do 30.08.2008 r w Piwnicy Muzeum.

Edyta Cieślik-Moczek- asystent w Zakładzie Wychowania  przez Sztukę w Instytucie Plastyki Akademii i. Jana  Długosza w Częstochowie. Ukończyła  PLSP w Kielcach; studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek wychowanie plastyczne, dyplom 1993, następnie studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Częstochowskiej. Od  2002 roku pracuje w Instytucie Plastyki, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki plastyki warsztatów arteterapii.

 

Jest instruktorem hata-jogi. Od 2007 roku realizuje projekt „Skansen Niebowo”, w  ramach którego powstał skansen wsi opoczyńskiej w miejscowości Wincentów w woj. Łódzkim [www.niebowo.pl]. Realizuje projekty artystyczno-edukacyjne, warsztaty, plenery dla dzieci i młodzieży. Uprawia rysunek, malarstwo i rzeżbę. Bierze udział w konferencjach naukowych i metodycznych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko