https://muzeumcieszyn.pl
Rada Muzeum Drukuj Email
  

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Janusz Spyra

Członkowie Rady

Michał Bożek
dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ
dr Grzegorz Gąsior
dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ
Irena Kwaśny
dr Anna Machej
prof. dr hab. Idzi Panic
Alina Rakowska
Przemysław Major
Jan Poloczek
Mirosław Staniek

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko